Goed nieuws: wereldbevolking groeit sneller dan onze ecologische voetafdruk

Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het suggereert dat we steeds efficiënter omgaan met de grondstoffen die onze planeet te bieden heeft.

Tussen 1993 en 2009 is de wereldbevolking met 23 procent gegroeid. De wereldwijde economie groeide in diezelfde periode 153 procent. Maar de wereldwijde ecologische voetafdruk groeide in dat tijdvak ‘slechts’ negen procent. Dat schrijven onderzoekers in het blad Nature Communications.

Bemoedigend
Het is bemoedigend nieuws. Het betekent namelijk dat de invloed die wij hebben op onze planeet lang niet zo sterk groeit als de wereldbevolking of wereldeconomie. “Het betekent dat we efficiënter worden als het gaat om hoe we natuurlijke grondstoffen gebruiken,” stelt onderzoeker Oscar Venter. Dat is met name goed zichtbaar in landen met een sterk groeiende economie. De onderzoekers verwachtten dat deze landen allemaal sterk groeiende ecologische voetafdrukken zouden hebben, maar dat bleek niet altijd het geval te zijn. Landen met een goede overheidsstructuur en grote mate van verstedelijking bleken economisch te kunnen groeien terwijl de impact die hun infrastructuur en landgebruik op het milieu had afnam. “Het wijst erop dat deze landen met een paar kleine maatregelen erin geslaagd zijn economische groei los te koppelen van milieubelasting,” stelt onderzoeker Eric W. Sanderson.

WIST JE DAT…

De planeet is al veranderd
Maar het onderzoek is nog geen reden om de vlag uit te hangen, zo blijkt uit de kaarten die de onderzoekers ontwikkeld hebben. De kaarten tonen dat onze impact op het milieu – ondanks dat deze trager groeit dan de wereldbevolking en wereldeconomie – reeds omvangrijk is. “Onze kaarten laten zien dat driekwart van de planeet nu significant veranderd is en 97 procent van de plekken op aarde die het rijkst zijn aan soorten serieus zijn veranderd,” vertelt onderzoeker James Watson.

De onderzoekers hopen dat overheden hun studie en kaarten gaan gebruiken. Op die kaarten is bijvoorbeeld goed te zien welke gebieden nog relatief ongerept zijn. Overheden zouden die gebieden extra moeten beschermen. Bovendien biedt de studie handvatten voor duurzame ontwikkeling. “Concentreer mensen in steden, zodat hun behoeften op het gebied van huisvesting en infrastructuur niet over een groot gebied verspreid zijn en promoot eerlijke overheden die in staat zijn om de milieubelasting te managen,” stelt Venter.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd