Gletsjers op Mars bevatten enorm veel water

mars

Mars beschikt over gletsjers, maar lang was onduidelijk hoeveel ijs deze bevatten. Nieuw onderzoek stelt nu dat de gletsjers genoeg ijs bevatten om heel Mars met een meer dan één meter dikke ijslaag te bedekken.

Op de polen van Mars bevindt zich ijs. Maar ook op iets lagere breedtes – op zowel het noordelijk als zuidelijk halfrond – is ijs te vinden, zo is uit recent onderzoek gebleken. Het zit opgeslagen in gletsjers. Je ziet die gletsjers niet, omdat ze bedekt zijn met een laag stof, maar observaties van satellieten tonen aan dat ze er wel degelijk zijn en dat ze bestaan uit waterijs.

Modellen
De grote vraag is echter: hoeveel ijs bevatten deze gletsjers? Onderzoekers gingen op zoek naar een antwoord op die vraag. “We hebben gekeken naar radarmetingen die een periode van tien jaar beslaan om te zien hoe dik het ijs is en hoe het zich gedraagt,” legt onderzoeker Nanna Bjørnholt Karlsson uit. “Een gletsjers is tenslotte een grote brok ijs die glijdt en de vorm ervan kan ons meer vertellen over hoe zacht het ijs is. Vervolgens vergeleken we dit met hoe gletsjers op aarde zich gedragen en op basis daarvan hebben we modellen gemaakt van de beweging van het ijs.”

marsBanden
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat Mars duizenden gletsjerachtige structuren telt. Ze bevinden zich in bandvormige zones op zowel het noordelijk als zuidelijk halfrond (zie ook de afbeelding hiernaast). Van sommige delen van dit gebied hebben we gedetailleerde beelden die de onderzoekers konden gebruiken om te achterhalen hoe de gletsjers bewegen en welke vorm ze hebben. Van andere gebieden zijn vrij weinig gegevens voorhanden. In het laatste geval werd de weinige informatie aangevuld met informatie over de goed bestudeerde gebieden, zodat de onderzoekers toch konden achterhalen hoe dik het gletsjerijs was.

1,1 meter
“We hebben berekend dat het ijs in de gletsjers vergelijkbaar is met iets meer dan 150 miljard kubieke meter ijs. Met zo’n hoeveelheid ijs kun je het gehele oppervlak van Mars met een 1,1 meter dikke laag ijs bedekken. Het gletsjerijs is dan ook een belangrijk onderdeel van Mars’ watervoorraad.”

Dat het gletsjerijs zo goed stand weet te houden, is waarschijnlijk te danken aan de laag stof die erop rust. Het stof voorkomt dat het waterijs verdampt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd