Giraffen eten het liefst met vrienden

Onderzoek onthult dat ze eigenlijk altijd met dezelfde soortgenoten naar voedsel zoeken en dat voedsel nuttigen.

Gedurende twee jaar bestudeerden onderzoekers van de universiteit van Bristol giraffen in de Grote Slenk in Kenia. Ze hoopten zo meer inzicht te krijgen in relaties van en interacties tussen wilde giraffen.

Samen eten
Eerdere studies hebben al aangewezen dat giraffen binnen hun sociale groep voorkeuren hebben voor bepaalde soortgenoten en als het ware mini-sociale groepjes vormen. Maar onduidelijk was wat de drijvende kracht achter de totstandkoming van deze vriendschappen is. Ook weten onderzoekers niet of de giraffen altijd met die vrienden optrekken. Het nieuwe onderzoek geeft daar iets meer duidelijkheid over en toont aan dat giraffen in ieder geval tijdens het zoeken naar voedsel en nuttigen van voedsel eigenlijk altijd met dezelfde vrienden optrekken.

WIST JE DAT…

…recent onderzoek heeft aangetoond dat er niet één, maar vier soorten giraffen zijn?

Waarom?
Grote vraag is natuurlijk waarom de giraffen met vrienden eten. De onderzoekers vermoeden dat het zoeken naar voedsel en nuttigen van voedsel met vrienden voordelen heeft voor de giraf. “Het is aannemelijk dat wanneer je met een ‘bekende’ partner bent, deze betrouwbaar is en je alarmeert als er een roofdier in de buurt is,” stelt onderzoeker Zoe Muller. Ook kan het zijn dat de giraffen-vrienden dezelfde eisen stellen aan hun maaltijd en er zo dus bij gebaat zijn om samen naar voedsel te zoeken en dat op te eten.

Het onderzoek geeft meer inzicht in de sociale interacties van de giraf en kan van pas komen als er maatregelen getroffen moeten worden om giraffen te beschermen. “Onze studie onthult de complexe en dynamische aard van de sociale structuur van giraffenpopulaties en kan verreikende implicaties hebben voor conservatie en van invloed zijn op de wijze waarop giraffenpopulaties in het wild worden gemanaged,” aldus Muller.

Bronmateriaal

"Just like us, giraffes prefer to dine with friends, study finds" - University of Bristol
Afbeelding bovenaan dit artikel: birder62 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd