Dag okapi: giraf dreigt meest nabije familielid kwijt te raken

okapi

De okapi – de nauwst nog levende verwant van de giraf – balanceert op het randje van uitsterven. En het dier is triest genoeg in goed gezelschap: meer dan 6400 organismen staan op de nieuwe Rode Lijst te boek als ‘bedreigd’.

De okapi – ook wel bosgiraf genoemd – dreigt het slachtoffer te worden van een burgeroorlog die al bijna twintig jaar in de Democratische Republiek Congo woedt. Rebellen en illegale mijnwerkers halen het leefgebied van de bosgiraf leeg, terwijl jagers het op de huid en het vlees van de okapi voorzien hebben.

Bedreigd
En de okapi is niet alleen. Nog eens 6450 andere dieren- en plantensoorten staan op de vandaag gepubliceerde Rode Lijst te boek als ‘bedreigd’. Onder hen bevinden zich de reuzenotter, tijger, de kleine lepelaar, de grote hamerhaai, de reuzenpanda en de bijzondere plant Puya raimondii (zie de foto hieronder).

Puya raimondii. Foto: Diefreundin (via Wikimedia Commons).
Puya raimondii. Foto: Diefreundin (via Wikimedia Commons).

Kwetsbaar
Kwetsbare soorten zijn er op deze Rode Lijst ook genoeg te vinden: het gaat dan in totaal om 10.549 soorten. Onder hen bevinden zich de pembavleerhond, laaglandtapir, bananenvleermuis en de Andesflamingo.

1067 soorten

Voor de totstandkoming van de Rode Lijst 2013 zijn 71.576 plant- en diersoorten bestudeerd. Bijna een derde hiervan wordt bedreigd. Dat betekent dat er 1067 meer dier- en plantsoorten bedreigd worden dan in 2012 het geval was.

Ernstig bedreigd
Een stuk slechter ziet de situatie van de ernstig bedreigde dieren en planten eruit. We hebben het dan over bijna 4300 soorten, waaronder de berggorilla, de koningswipstaart, de batagurschildpad en Sumatraanse neushoorn. Verder zijn 61 dier- en plantensoorten inmiddels in het wild uitgestorven en komen 799 soorten organismen zelfs helemaal niet langer op aarde voor.

Is er ook goed nieuws te melden? Jawel. Zo gaat het relatief goed met de lederschildpad. Deze soort is niet langer ‘ernstig bedreigd’, maar ‘kwetsbaar’. En in de VS zijn twee soorten bedreigde albatrassen en een bedreigde vossensoort begonnen aan een inhaalslag; hun aantallen nemen weer toe.

Bronmateriaal

"Okapi dreigt uit te sterven" - IUCN.nl
"The IUCN Red List of Threatened Species" - IUCNredlist.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Raul654 (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd