Gigantische stenen gereedschappen ontdekt in Groot-Brittannië (maar niemand weet of ze ook echt gebruikt werden)

In totaal groeven onderzoekers 800 artefacten op die naar schatting zo’n 300.000 jaar oud zijn, waaronder enkele van de grootste prehistorische stenen werktuigen die in Groot-Brittannië zijn gevonden.

Onderzoekers zijn in het Engelse graafschap Kent op bijzonder grote prehistorische stenen gereedschappen gestuit. De gigantische artefacten werden gevonden in sedimenten uit de IJstijd. “We noemen gereedschappen ‘gigantisch’ wanneer ze meer dan 22 centimeter lang zijn,” licht onderzoeker Letty Ingrey toe. “De grootste die we hebben ontdekt, heeft een kolossale lengte van 29,5 centimeter. Hiermee is het één van de grootste die ooit in Groot-Brittannië is opgegraven.”

De ontdekking
In totaal groeven de onderzoekers in de zogenoemde Medway-vallei 800 artefacten op, waarvan wordt aangenomen dat ze meer dan 300.000 jaar oud zijn. Het team vermoedt dat de vindplaats dateert uit een periode in de vroege prehistorie van Groot-Britannië, toen Neanderthalers het land begonnen te bewonen – en mogelijk zelfs het landschap deelden met andere vroege menselijke soorten. De Medway-vallei zou in die tijd een wild landschap zijn geweest met beboste heuvels en rivierdalen, bewoond door edelherten en paarden. Ook zouden er minder bekende zoogdieren hebben geleefd, zoals de nu uitgestorven bosolifant.

Handbijlen
Twee gevonden artefacten vallen met name op. Het gaat om twee extreem grote vuurstenen messen, beschreven als ‘gigantische handbijlen’ (zie kader). Met een indrukwekkende lengte van bijna 30 centimeter behoort één van deze gereedschappen zoals gezegd tot één van de grootste prehistorische artefacten die ooit in Groot-Brittannië is ontdekt.

Meer over prehistorische handbijlen
Handbijlen zijn stenen gereedschappen die taps toelopen. Hierdoor krijgen ze een symmetrische vorm met een lange snijkant. Onderzoekers geloven dat dit type gereedschap meestal in de hand werd gehouden en mogelijk werd gebruikt voor het slachten van dieren en het snijden van vlees. De twee grootste handbijlen die nu zijn ontdekt, hebben een kenmerkende vorm met een lange en fijn bewerkt spitse punt en een veel dikkere basis.

“Deze handbijlen zijn zo groot, dat het moeilijk voor te stellen is hoe ze werden vastgehouden en gebruikt,” zegt Ingrey. De onderzoekers vragen zich dan ook af of het wel echt gebruiksvoorwerpen waren. “Misschien hadden ze een minder praktische of meer symbolische functie,” oppert Ingrey. “Ze getuigen misschien van kracht en vaardigheid.”

De betreffende, bijna 30 centimeter lange handbijl. Afbeelding: Archaeology South-East/ UCL

Vragen
Op dit moment blijven er dan ook nog veel vragen over de opgegraven gereedschappen bestaan. “Hoewel we op dit moment niet zeker weten waarom zulke grote gereedschappen werden gemaakt – of welke mensensoort ze maakten – biedt deze archeologische site een kans om deze opwindende vragen te beantwoorden,” aldus Ingrey.

Niet voor het eerst
Overigens is het niet voor het eerst dat onderzoekers in de Medway-vallei op oeroude, gigantische handbijlen stuiten. Toch is de huidige vondst bijzonder. De ontdekking werd namelijk gedaan tijdens een grootschalig project, waarbij er meerdere artefacten werden aangetroffen. Dit biedt de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het leven van hun makers.

Onderzoek naar de artefacten gaat door. Zo bestudeert het onderzoekteam nu de teruggevonden gereedschappen zorgvuldig, om zo beter te gaan begrijpen wie ze heeft gemaakt en waarvoor ze werden gebruikt. “De opgravingen hebben ons een inkijkje gegeven in de wereld zoals hij er zo’n kwart miljoen jaar geleden uitzag,” zegt onderzoeker Matt Pope. “Wetenschappelijke analyse zal ons nu helpen begrijpen waarom deze plek belangrijk was voor vroege mensachtigen en hoe de stenen werktuigen, waaronder de gigantische handbijlen, van pas kwamen.”

Bronmateriaal

"" -
Afbeelding bovenaan dit artikel: Archaeology South-East/ UCL

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd