Gigantisch zeereptiel ontdekt in Groot-Brittannië

Het prehistorische beest moet zo’n 26 meter(!) lang zijn geweest.

En daarmee is het de grootste ichthyosaurus die tot op heden is ontdekt. Sterker nog: dit 205 miljoen jaar oude beest is één van de grootste dieren die ons bekend zijn en is slechts iets kleiner dan de blauwe vinvis: de grootste nog levende diersoort op aarde.

Somerset
De resten van de gigantische ichthyosaurus werden in 2016 op het strand van Lilstock, in het graafschap Somerset – in het zuidwestelijke deel van Groot-Brittannië – ontdekt. Onderzoeker Paul de la Salle vermoedde al snel dat het om de resten van een ichthyosaurus kon gaan en nam contact op met enkele collega’s die de resten verder bestudeerden en dateerden. De studie wijst uit dat het inderdaad om een ichthyosaurus gaat die zo’n 205 miljoen jaar geleden leefde. Bovendien konden de onderzoekers vaststellen dat één van de botten onderdeel uitmaakte van de onderkaak van een ichthyosaurus. En afgaand op de omvang van dat bot moest het zeereptiel wel gigantisch zijn geweest: zijn lichaamslengte wordt geschat op zo’n 26 meter.

De botfragmenten die in Somerset zijn ontdekt, vormen samen een bot dat in de onderkaak van de ichthyosaurus thuishoorde. Afbeelding: Dean Lomax / The University of Manchester.

Vorige recordhouder
De onderzoekers besloten de resten van deze flinke ichthyosaurus te vergelijken met die van de vorige recordhouder: een 21 meter lang exemplaar dat in een museum in Canada ligt opgeslagen. Deze ichthyosaurus behoort tot de soort Shonisaurus sikanniensis en bleek nogal wat overeenkomsten te vertonen met het exemplaar dat in Somerset is aangetroffen. Het suggereert dat de Britse ichthyosaurus tot dezelfde klade – de Shastasauridae – behoort.

Een reconstructie van een Shonisaurus. Afbeelding: © Nobumichi Tamura & Scott Hartman.

De ontdekking van deze enorme ichthyosaurus werpt ook een nieuw licht op grote botten die lang geleden voor de kust van Gloucestershire zijn ontdekt. Recent werd gesteld dat de meer dan 200 miljoen jaar oude botten afkomstig zijn van op het land levende reptielen die een dinosaurusachtige omvang hadden aangenomen. Maar bij nader onderzoek denken De La Salle en collega’s nu dat ook deze resten afkomstig zijn van gigantische ichthyosaurussen. Eén van de botten lijkt namelijk verdacht veel op het stukje kaak dat in Somerset is aangetroffen. Als dat het geval is, kunnen de Gloucestershire-resten wel eens toebehoren aan een nóg grotere ichthyosaurus dan nu in Somerset is ontdekt.

Bronmateriaal

"UK Giant ichthyosaur is one of the largest animals ever" - University of Manchester

Afbeelding bovenaan dit artikel: © Nobumichi Tamura

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd