Gezichtsuitdrukkingen van een kat blijken door bijna niemand begrepen te worden

Onderzoek wijst uit dat het beoordelen van de emotionele staat van de kat aan de hand van zijn gezichtsuitdrukking zelfs voor fervente kattenliefhebbers echt heel lastig is.

Dat concluderen wetenschappers in het blad Animal Welfare. Ze baseren zich op een experiment waaraan meer dan 6300 mensen afkomstig uit 85 landen wereldwijd deelnamen. De proefpersonen vulden online een korte enquête in – waarin ze onder meer gevraagd werd naar hun geslacht, beroep en of ze van katten hielden – en kregen daarna 20 korte kattenfilmpjes voorgeschoteld. In deze filmpjes schitterden katten die zich in prettige situaties bevonden – ze werden bijvoorbeeld geaaid of kregen iets lekkers – en dus positieve emoties ervoeren. Ook zaten er filmpjes tussen van katten die zich in minder prettige situaties bevonden – ze waren ziek of vluchtten voor iets weg – en dus negatieve emoties ervoeren. In de filmpjes lag de focus op het gezicht van de kat – de ogen, snorharen en mond – en aan de proefpersonen werd gevraagd om op basis van de gezichtsuitdrukking van de kat in te schatten of de emotionele staat van de kat positief of negatief was.

Lastig
En dat bleek nog niet zo’n gemakkelijke vraag te zijn. Gemiddeld bleken de proefpersonen 12 van de 20 filmpjes correct te beoordelen. Ze scoorden dus slechts ietsje beter dan dat je zou mogen verwachten als iemand in antwoord op alle vragen op de gok iets invult. Slechts 13 procent van de proefpersonen presteerde goed en beoordeelde de emotionele staat van de katten in 15 van de 20 filmpjes correct. De onderzoekers doopten deze groep mensen om tot ‘kattenfluisteraars’.

Vrouwen versus mannen
Van de mensen die goed scoorden, bleek het leeuwendeel van het vrouwelijk geslacht te zijn. “Het feit dat vrouwen over het algemeen beter scoorden dan mannen is in lijn met eerder onderzoek dat aantoont dat vrouwen beter in staat lijken te zijn om non-verbale uitingen van emotie bij zowel mensen als honden te begrijpen,” vertelt onderzoeker Georgia Mason. Wat verder opvalt, is dat dierenartsen ook goed in staat bleken om de gezichtsuitdrukking van een kat te lezen. Daarnaast bleken jongvolwassenen beter te scoren dan ouderen.

Liefhebbers
Wat minstens zo verrassend is, is dat het doorgronden van de emotionele staat van een kat niet vereist dat je gek bent op het beest. Zo bleken kattenliefhebbers niet per definitie beter te scoren dan mensen die weinig met katten hadden.

Meer kattenonderzoek
Wist je dat er recent nog een onderzoek is verschenen dat aantoont dat katten onderscheid kunnen maken tussen door een mens gesproken willekeurige woorden en hun eigen naam? Dit onderzoek suggereert dus dat de kat weet hoe hij heet!

Kwestie van oefenen
Het onderzoek kan implicaties hebben voor het welzijn van de huiskat. “Onze ontdekking dat sommige mensen buitengewoon goed zijn in het aflezen van deze subtiele uitdrukkingen suggereert dat het een vaardigheid is die meer mensen zich middels training eigen kunnen maken,” stelt onderzoeker Lee Niel. “En het is belangrijk dat dat kan, omdat het de band tussen baasjes en hun katten kan versterken en zo de zorg voor de kat en het welzijn van de kat kan verbeteren.”

Vraag je je na dit onderzoek af of jij je ook tot de kattenfluisteraars mag rekenen? De onderzoekers hebben een website in de lucht geslingerd waar je een klein deel van de filmpjes die in het experiment zijn gebruikt, kunt beoordelen, om vervolgens te ontdekken hoe goed jij eigenlijk in staat bent om de emotionele staat van de kat in te schatten.

Bronmateriaal

"Cats’ Faces Hard to Read, Except for ‘Cat Whisperers,’ U of G Research Finds" - University of Guelph
Afbeelding bovenaan dit artikel: cocoparisienne (via Pixabay)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd