Gezellige buurvrouw is goed voor de gezondheid

Kunt u het goed vinden met de buren? Woont u in zo’n gezellige straat waar ‘s zomers alle buren met elkaar barbecueën en verbroedering hoogtij viert? Dan hebben we goed nieuws voor u. Uw gezondheid krijgt door zo’n gezellige buurt namelijk een kleine voorsprong op die van mensen die in een ongezellige straat wonen. Dat blijkt uit onderzoek van sociologe Sigrid Mohnen.

Mohnen baseert haar conclusies op de gegevens van het ministerie van VROM. Ze bestudeerde de informatie van 60.000 Nederlanders en zo’n tachtig procnet van alle Nederlandse buurten.

Saamhorigheid
Al snel bleek dat de gezondheidsbeleving van mensen nauw samenhangt met de buurt. Hoe socialer de buurt is, hoe gezonder mensen zich voelen. “Als mensen in een buurt wonen waar buurtbewoners elkaar goed kennen, waar een saamhorigheidsgevoel heerst en waar de sfeer als gezellig wordt omschreven, is hun gezondheid beter,” concludeert Mohnen.

Beleving
Natuurlijk zijn er nog veel meer factoren van invloed op die beleving. Geslacht en opleidingsniveau bijvoorbeeld. En de welvaart van de buurt. Maar de invloed van de gezellige buurt doet daar zeker niet voor onder.

WIST U DAT…

…geld alleen gelukkig maakt als de buurman minder heeft?

Verband
Hoe een sociale buurt onze gezondheid precies beïnvloedt, is onduidelijk. Mohnen vermoedt dat het iets te maken heeft met de sociale controle. “Denk aan rokende hangjongeren. In een buurt waar de saamhorigheid groot is, zullen ouders elkaar inlichten over dergelijk gedrag van hun kinderen.” In zo’n gezellige buurt voelen mensen zich ook beter op hun gemak. “Daardoor zijn stressbronnen, zoals werk, juist daar beter te verwerken.”

Dorp versus stad
Uit het onderzoek blijkt ook dat dorpelingen over het algemeen tevredener over hun buurt zijn dan stedelingen. De laatstgenoemden vinden hun buurt vaak minder gezellig en voelen zich ook minder gezond. “Stedelingen moeten elkaar beter leren kennen. Buurtprojecten kunnen daar een belangrijke rol in spelen; dergelijke projecten die de saamhorigheid in de buurt bevorderen mogen wat mij betreft van nu af aan als gezondheidbevorderend beschouwd worden.”

Het volledige onderzoek van Mohnen is binnekort terug te lezen in het blad Social Science & Medicine.

Bronmateriaal

Persbericht Universiteit Utrecht

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd