Gewichtsverlies is goed voor het geheugen

Mensen die met behulp van een operatie afrekenen met hun overgewicht houden daar vaak een beter geheugen en concentratievermogen aan over, zo blijkt.

De wetenschappers volgden 150 mensen met overgewicht. 109 proefpersonen ondergingen een operatie om af te vallen. Ze lieten bijvoorbeeld een maagband plaatsen of een maagverkleining uitvoeren.

Tests
De onderzoekers lieten de proefpersonen voor de operatie enkele tests afleggen om het geheugen en concentratievermogen vast te stellen. Dat was gemiddeld onder het gewenste niveau. Twaalf weken na de operatie werd de test opnieuw afgenomen. De proefpersonen die een operatie hadden ondergaan, waren gemiddeld 25 kilo lichter en scoorden veel beter als het om hun geheugen en concentratievermogen ging. De rest van de proefpersonen was nog even zwaar. Hun geheugen en concentratievermogen was nog net zo slecht of zelfs slechter dan tijdens de eerste test.

WIST U DAT…

een ‘wondermiddel’ op komst is tegen overgewicht?

Alzheimer
Het onderzoek toont aan dat de cognitieve effecten van overgewicht – moeite met concentreren en onthouden – in ieder geval deels omkeerbaar zijn, zo stelt onderzoeker John Gunstad. Daarnaast bevestigt de studie dat er een verband is tussen overgewicht en geheugenproblemen. Al langer gaan wetenschappers er van uit dat mensen die te zwaar zijn een groter risico lopen op Alzheimer.

Bloeddruk?
Het is onduidelijk hoe gewichtsverlies tot betere cognitieve functies leidt. Wetenschappers vermoeden echter dat veranderingen in bloeddruk een belangrijke bijdrage leveren. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe het precies in zijn werk gaat.

Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Surgery for Obesity and Related Diseases.

Bronmateriaal

"" - 

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd