Deze gevolgen van klimaatverandering staan ons onherroepelijk te wachten

Maak je borst maar nat.

De opwarming van de aarde is op dit moment al met één graden Celsius gestegen ten opzichte van het pre-industrieel tijdperk en wetenschappers verwachten dat daar nog zeker een halve graad bij gaat komen. Maar wat voor gevolgen heeft dit op ons klimaat? Onderzoekers hebben nu uitgezocht wat de mogelijke effecten zijn bij een opwarming van 1,5 °C, 2 °C, 4 °C en 6 °C.

Eilandstaten
Ook al zouden we nu met z’n allen minder broeikasgassen gaan uitstoten waardoor de temperatuurstijging onder 2 graden Celsius zou blijven, zelfs dan zou de zeespiegel aan het einde van de 21e eeuw met 0,5 meter kunnen gaan stijgen. Dit heeft vooral nadelige gevolgen op kleine eilandstaten en laaggelegen landen. Zo berekenden de onderzoekers dat 2,5 miljoen mensen in Bangladesh hiervan de dupe kunnen worden. Maar de gevolgen zullen nog veel groter zijn als de opwarming van de aarde de 4 graden Celsius overschrijdt. Dan zouden bij een hevige cycloon of stormvloed ongeveer 12 miljoen mensen in Bangladesh getroffen kunnen worden.

Bangladesh

Bangladesh krijgt het bij een veranderend klimaat erg te verduren. Zo maakt het vlakke, laaggelegen landschap het land erg kwetsbaar voor water. De Brahmaputra rivier is de belangrijkste bron van zoet water in Bangladesh, maar is ook gevoelig voor overstromingen. Eerder dit jaar hebben overstromingen veel schade aangericht en talloze mensen gedood.

Overstromingen
Daarnaast is de verwachting dat bij een verdere opwarming van de aarde, het vaker en intenser zal gaan regenen, waardoor het risico op overstromingen zal toenemen. “Een warmere atmosfeer houdt meer water vast. Hierdoor kunnen veel hevigere regenbuien ontstaan,” legt professor Richard Betts, projectleider van het onderzoek, uit. “Dit zal onvermijdelijk leiden tot meer overstromingen. Uit ons onderzoek blijkt dat Amerika, Azië en Europa hiervoor het grootste gevaar gaan lopen.” De onderzoekers willen daarom maar al te graag dat de temperatuur op aarde niet boven de 2 graden Celsius uit gaat komen. Ook al suggereren de onderzoeksresultaten dat zelfs dan het overstromingsrisico zal verdubbelen.

Gewassen
Hoewel het in sommige gebieden natter gaat worden, worden andere gebieden juist een stuk droger. “Vooral sommige delen van Afrika en Zuid-Europa,” zegt Betts. En dit heeft gevolgen voor de productie van gewassen. “Bij een opwarming van 4 graden Celsius zal het bijvoorbeeld moeilijker worden om in Groot-Brittannië tarwe te telen, maar het wordt juist weer makkelijker om daar mais te verbouwen,” aldus Betts. Volgens hem zal over het algemeen de voedselveiligheid wereldwijd in gevaar komen. “Niet alleen door de veranderende gewasopbrengsten, maar ook omdat extreem weer invloed heeft op de mensen die de gewassen telen.”

“Het is duidelijk dat de mensheid een enorme uitdaging voor de boeg heeft,” zegt Betts. “In ieder geval zijn de landen in de wereld met elkaar overeengekomen dat we moeten proberen om de opwarming van de aarde te minimaliseren. Maar we zullen moeten accepteren dat sommige veranderingen nu al onvermijdelijk zijn.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd