Geven is beter dan nemen

“Vroeger was het altijd geven en nemen, tegenwoordig is het alleen maar nemen”, zei mijn oma altijd. “Daarom scheiden zoveel mensen.” Geen lariekoek, want wetenschappers beweren dat het inderdaad beter is om te geven dan om te nemen. Vooral voor vrouwen.

Mensen met sterke intieme relaties zijn over het algemeen gezonder en gelukkiger dan mensen zonder relaties of met een minder sterke relatie. Dit beweert onderzoeker Ari Väänänen, die binnenkort promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij analyseerde gegevens over sociale steun, wederkerigheid en gezondheid van tienduizenden Finse mannen en vrouwen uit de beroepsbevolking.

Uit het onderzoek blijkt dat gebrek aan steun van de partner en een eenzijdig samengesteld sociaal netwerk kunnen bijdragen aan gezondheidsproblemen. Vrouwen die weinig steun ervaren van hun partner, hebben 1,3 maal meer kans op psychische klachten dan vrouwen die veel steun ontvangen van hun partner. De invloed van steun door familieleden en andere relaties is minder duidelijk en minder langdurig dan die van de partner.

Nog opvallender is echter dat vrouwen die zelf steun geven binnen hun intieme relatie vaak een betere gezondheid ervaren, terwijl vrouwen die meer steun ontvangen binnen hun intieme relatie of steeds meer terecht komen in deze rol, het risico lopen om gezondheidsproblemen te krijgen.

Väänänen: “We dachten dat het goed zou zijn evenveel steun te krijgen als te geven, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.” Mannen lijken wat dit betreft minder beïnvloedbaar: de hoeveelheid steun heeft bij hen een minder duidelijk effect op de gezondheid.

Met name voor vrouwen lijkt geven in een relatie dus beter dan nemen. Daarmee bevestigt het onderzoek eeuwenoude inzichten. Väänänen: “Wie nu meer steun geeft dan ontvangt, heeft ook in de toekomst minder kans op gezondheidsproblemen.” Deze conclusie trekt Väänänen uit een onderzoek onder Finse ambtenaren over een periode van negen jaar.

Dus mannen bewijzen vrouwen een dienst als ze zich laten vertroetelen, en zelf geen poot uitsteken in huis? Nee, Väänänen waarschuwt voor al te simplistische gevolgtrekkingen. “In het onderzoek gaven en ontvingen mannen en vrouwen gelijke hoeveelheden steun. Mannen en vrouwen reageren daar anders op; vrouwen profiteren er meer van als ze steun geven dan mannen. Maar vergeet niet dat voor vrouwen het ontvangen van steun ook een belangrijke voorspeller is van gezondheid.”

Bronmateriaal

Rijksuniversiteit Groningen

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd