Geteleporteerde rat 125 milliseconden in de war

Wetenschappers lieten een rat denken dat deze geteleporteerd was en tonen aan dat dat slechts heel kort voor verwarring zorgt.

De onderzoekers bouwden twee ruimtes die met elkaar verbonden waren middels een tunnel. In de ene ruimte kwam wit licht uit de grond. In de andere ruimte kwam groen licht uit het plafond. De onderzoekers zorgden ervoor dat de rat vertrouwd raakte met de twee ruimtes en er voedsel in kon vinden. Terwijl de rat daarmee bezig was, werd de activiteit van de zenuwcellen in zijn hersenen gemeten.

Experiment
Daarna was het tijd voor het echte werk. De onderzoekers zetten de rat in de ruimte met wit licht en lieten deze in de ruimte zoeken naar voedsel. Vervolgens wisselden ze snel het licht, zodat de witte ruimte groen werd en de rat het idee had dat deze naar de groene ruimte was geteleporteerd.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs een rat in een cyborg veranderden?

Zenuwcellen
De rat slaagde er nog steeds in om zijn voedsel te vinden. Maar toen de onderzoekers naar de activiteit van de zenuwcellen keken, zagen ze iets opvallends. Op het moment dat de rat geteleporteerd werd, was één groep zenuwcellen actief volgens een patroon dat bij de witte ruimte hoorde. Maar toen begon opeens ook een andere groep actief te worden volgens een patroon dat bij de groene ruimte hoorde. Binnen 125 milliseconden waren allebei de groepen zenuwcellen actief. En dat is interessant.

Pakketjes
De hippocampus – het geheugencentrum in onze hersenen – bevat zenuwcellen die zich bezighouden met onze locatie. Ze nemen onze omgeving en onze beweging in zichzelf op, zodat ze altijd weten waar we zijn. Het onderzoek met de rat laat zien dat het geheugen de twee patronen die rondom de twee ruimtes zijn opgebouwd niet door elkaar gaat gooien, maar razendsnel tussen ze wisselt in een poging de goede te vinden. “Het (geheugen, red.) switcht tussen de twee kaarten die kamer A en kamer B vertegenwoordigen,” legt onderzoeker May-Britt Moser uit. “Maar het brein gooit de twee kaarten niet door elkaar. Het brein kan tussen de twee verschillende kaarten wisselen, maar het is altijd of plaats A of plaats B.” De studie wijst erop dat de hersenen herinneringen die samenhangen met ruimte in pakketjes van 125 milliseconden opslaat. Zo wordt voorkomen dat de hersenen herinneringen door elkaar gaan gooien.

Conflict
Dat er in het brein van de rat na ‘teleportatie’ een conflict ontstaat, is logisch, zo is binnenkort in het blad Nature te lezen. De rat zag dat deze in een nieuwe plaats was, maar tegelijkertijd had hij geen stap gezet om daar te komen. Ook rook de omgeving nog precies hetzelfde.

De onderzoekers willen de kwestie nader gaan onderzoeken. Vanzelfsprekend zouden ze ook graag willen weten welke implicaties dit onderzoek voor mensen en aandoeningen als Alzheimer heeft. Maar dat is nog toekomstmuziek: het is namelijk lastig gebleken om menselijke zenuwcellen op deze manier in kaart te brengen.

Bronmateriaal

"Beam Me Up, Ratty" - Sciencemag.org
"Millesecond Memory: 'Teleportation' of Rats Sheds Light On How the Memory Is Organized" - Sciencedaily.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Socar Myles (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd