Gestreste vogel wordt vaker gebeten door muggen

Muggen op zoek naar een bloedmaaltijd hebben een voorkeur voor gestreste individuen. Dat suggereren experimenten met zebravinken.

Wetenschappers beschrijven hun onderzoeksresultaten in het blad Proceedings of the Royal Society B. In hun studie richtten ze zich op muggen die het Westnijlvirus over kunnen dragen.

Zebravinken en muggen
De onderzoekers verzamelden een aantal zebravinken. Sommige zebravinken kregen een injectie zodat ze meer stresshormonen (corticosteron) bezaten. Vervolgens werden er muggen bij de zebravinken gelaten. Het gedrag van de vogels en muggen werd bestudeerd. En na afloop werd nagegaan of de muggen van de vogels hadden gesnoept. Ook gingen de onderzoekers na hoelang het duurde voor de muggen – nadat ze de vogels gebeten hadden – hun eitjes legden.

WIST JE DAT…

…recent onderzoek suggereert dat het in de strijd tegen malaria handig kan zijn om een kip mee naar bed te nemen?

Resultaten
De kans dat een zebravink door een mug werd gebeten, was twee keer zo groot wanneer de zebravink meer stresshormonen in het lijf had, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is extra opvallend als je bedankt dat gestreste vogels vaker met hun staart en hoofd bewegen en defensiever zijn ingesteld dan hun minder gestreste soortgenoten. Al die acties maakt het voor muggen lastiger om de vogels te prikken. “Maar de muggen slaagden erin om door die defensie heen te breken en aten vaker van vogels die extra stresshormonen in hun lijf hadden,” vertelt onderzoeker Lynn Martin.

Gestrest in het wild
Het onderzoek suggereert dat vogels aantrekkelijker zijn als ze gestrest zijn. Hun stress kan dan ook wel eens van invloed zijn op de verspreiding van ziekten die door muggen worden overgedragen, zoals het westnijlvirus, maar ook bijvoorbeeld het zikavirus. Misschien vraag je je af of gestreste vogels in het wild voorkomen, maar daar twijfelen de onderzoekers niet aan. Ze wijzen erop dat wilde vogels gemakkelijk net zo gestrest kunnen raken als de vogels in het experiment. Bronnen van stress voor wilde vogels zijn onder meer: lawaai van wegen, pesticiden en lichtvervuiling.

Verder lijkt de voortplanting van muggen ook iets anders te verlopen wanneer ze van gestreste vogels snoepen. Muggen die gestreste vogels hadden gebeten, legden meer eitjes en deden dat sneller nadat ze van de vogels hadden gegeten. Het zou kunnen betekenen dat de stress van de zebravinken leidt tot grotere populaties muggen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd