Gestreste slak wordt vergeetachtig

poelslak

Wanneer poelslakken gestrest zijn, rent hun geheugen achteruit. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. En wanneer de slakken aan meerdere stressfactoren worden blootgesteld, kunnen ze zelfs helemaal geen nieuwe herinneringen meer aanmaken.

Onderzoekers van de universiteit van Exeter trekken die conclusie op basis van experimenten met de poelslak Lymnea stagnalis.

Experiment
Poelslakken halen normaal gesproken met behulp van hun huid zuurstof uit het water. Maar wanneer er weinig zuurstof in het water zit, moeten ze wel naar boven om lucht te happen. Wetenschappers van de universiteit van Exeter leerden de slakken om in zuurstofarm water niet naar boven te komen door zodra de slakken dat wel deden, de ademopening aan te tikken. Hoe goed het geheugen van de slakken was, konden de onderzoekers vervolgens achterhalen door te kijken hoe vaak de slak ondanks de tikjes tegen de ademopening naar boven kwam. Ook bestudeerden de onderzoekers de activiteit in het brein van de slak.

WIST U DAT…

…een klein beetje stress een mens juist goed doet?

Overbevolking
Kort voor de slakken leerden om niet boven water te komen, werd een deel van de slakken blootgesteld aan stress. Ze kregen te maken met overbevolking: heel veel poelslakken in een kleine ruimte of een tekort aan calcium (belangrijk voor een gezond slakkenhuis). De slakken die met één van deze stressfactoren te maken kregen, bleken minder goed in staat te zijn om een langetermijnherinnering aan te maken. Wel konden ze nog steeds leren en herinneringen kort levend houden: van enkele minuten tot enkele uren.

Dubbele stress
Een aantal slakken werd niet aan één van de twee stressfactoren, maar aan beide stressfactoren tegelijkertijd blootgesteld. Deze slakken bleken geen nieuwe herinneringen aan te kunnen maken en niets te kunnen leren.

“Het is heel belangrijk om te bestuderen hoe verschillende soorten stress op elkaar reageren aangezien dat iets is waar veel dieren, waaronder mensen, frequent mee te maken krijgen,” stelt onderzoeker Sarah Dalesman. “Door slakken te trainen en hun gedrag en hersenactiviteit te bestuderen na blootstelling aan stressvolle situaties, ontdekten we dat een enkele stressvolle situatie resulteerde in enige aantasting van het geheugen, maar meerdere stressvolle gebeurtenissen voorkwamen dat herinneringen tot stand kwamen.” Uit eerder onderzoek is al gebleken da ook het geheugen van mensen door een stressvolle situatie minder goed functioneert. Maar dit onderzoek suggereert dat meerdere stressvolle gebeurtenissen nog een grotere impact op het geheugen hebben.

Bronmateriaal

"Stress makes snails forgetful" - Exeter.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Rex (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd