‘Genetische factoren bepalen gewicht kind’

Nederlands onderzoek toont aan dat het gewicht en de lengte van kinderen vooral bepaald wordt door genetische factoren.

Onderzoeker Frederiek Estourgie-van Burk onderzocht de groei en lichaamsbouw van kinderen. Ze wilde achterhalen of verschillen hierin bepaald werden door genetische factoren of omgevingsfactoren.

Genetisch
Ze bestudeerde daartoe een- en twee-eiigie tweelingen en hun broers en zussen. Ze ontdekte dat het vooral genetische factoren waren die bepaalden hoe lang de kinderen waren en wat zij wogen.

WIST U DAT…

moeder en televisie het lichaamsbeeld van kinderen bepalen?

Achterstand
Ook ontdekte ze dat tweelingen bij de geboorte over het algemeen wat kleiner en slanker zijn. Ze hebben een groeiachterstand. Die werken ze echter in de eerste jaren van hun leven weg: op hun vierde zijn ze weer helemaal ‘bij’.

“Opvallend is wel dat tweelingen, hoewel even lang, wat dunner zijn dan hun niet-meerling broers/zussen,” vindt Estourgie-van Burk. “Dit is een interessant gegeven, omdat tweelingen en hun broers of zussen gemiddeld de helft van hun erfelijk materiaal delen en in dezelfde omgeving opgroeien en je dus zou verwachten dat ze hetzelfde gewicht bereiken. We denken dat verder onderzoek hiernaar heel belangrijk is omdat het meer inzicht geeft in het reguleren van gewicht, wat van belang kan zijn voor het grote maatschappelijke probleem van overgewicht.”

Bronmateriaal

Persbericht VU

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd