Genen van Neanderthalers beschermden onze voorouders tegen nare virussen

Het onderzoek kan verklaren waarom de Neanderthaler-genen zich snel verspreidden en bleven hangen.

Zo’n 70.000 jaar geleden verliet de moderne mens het continent Afrika en ontmoette de Neanderthaler in Eurazië. Vervolgens hadden deze twee verschillende menssoorten gemeenschap met elkaar. Als gevolg hiervan bestaat het genoom van veel moderne Europeanen en Aziaten voor ongeveer 2 procent uit Neanderthaler-DNA. Opvallend genoeg duiken sommige Neanderthaler-genen echter vaker op dan andere. En dit roept een interessante vraag op bij wetenschappers: is dit toeval, of hebben deze genen bepaalde voordelen?

Bescherming
En onderzoekers hebben nu overtuigend bewijs gevonden voor dat laatste. “De genen van Neanderthalers gaven ons waarschijnlijk enige bescherming tegen virussen,” legt bioloog Dmitri Petrov uit. Toen het eerste contact tussen de twee menssoorten plaatsvond, leefden Neanderthalers al honderdduizenden jaren buiten Afrika. Hierdoor was hun immuunsysteem al helemaal aangepast en in staat om zich te verdedigen tegen virussen die in Eurazië voorkwamen. Onze nieuw geëmigreerde voorouders waren in vergelijking veel kwetsbaarder. “Het was veel logischer voor de moderne mens om de al aangepaste, genetische afweer van de Neanderthalers over te nemen dan te wachten tot hun eigen adaptieve mutaties zich ontwikkelden,” zegt onderzoeker David Enard. “Dat zou veel meer tijd hebben gekost.”

Op deze tekening is te zien hoe het menselijke genoom evolueerde na kruisingen tussen Neanderthalers en vroege moderne mensen. Afbeelding: Enard & Petrov / Cell

Onderzoek
Om tot deze conclusie te komen, kamden de onderzoekers eerst systematisch de wetenschappelijke literatuur uit. Hierna konden ze een lijst samenstellen van meer dan 4500 genen in moderne mensen die op de een of andere manier een wisselwerking aangaan met virussen. Vervolgens identificeerden de onderzoekers 152 genen die ook in Neanderthalers aanwezig waren. Deze 152 genen die we van de Neanderthalers hebben geërfd, beschermen enigszins tegen moderne virussen, zoals influenza, hiv en hepatitis. De onderzoekers denken dat deze genen onze voorouders hielpen om zich te kunnen afweren tegen oude RNA-virussen. Dit betekent dat de Neanderthaler zijn genetische afweer dus door heeft gegeven aan de moderne mens.

Epidemieën
Dankzij de studie kunnen wetenschappers ook meer leren over prehistorische epidemieën, en welke ziekteverwekkers deze veroorzaakten. Door het menselijke genoom door te spitten krijgen we dus een beter inzicht in oude ziekten, zelfs wanneer de verantwoordelijke virussen allang verdwenen zijn. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot betere manieren om toekomstige epidemieën te monitoren en te behandelen. “Het is vergelijkbaar met paleontologie,” zegt Enard. “Je kunt bewijs van dinosaurussen op verschillende manieren vinden. Soms ontdek je echte botten, maar soms vind je alleen voetafdrukken in versteende modder. Onze methode werkt op dezelfde manier; omdat we weten welke genen een wisselwerking aangaan met welke virussen, kunnen we achterhalen welke soorten virussen verantwoordelijk zijn voor oude epidemieën.”

“Moderne mensen en Neanderthalers zijn zo nauw verwant, dat het niet zo heel ingewikkeld was voor virussen om naar de moderne mens over te springen,” zegt Enard. “Maar deze verwantschap betekende ook dat bescherming tegen die virussen aan ons doorgegeven kon worden.” En dat proces wordt positieve, natuurlijke selectie genoemd. Dankzij de Neanderthaler werd de moderne mens dus uitgerust met een genetische hulpmiddelen-kit om beter te gedijen in andere gebieden in de wereld.

Bronmateriaal

"Modern humans inherited viral defenses from Neanderthals, Stanford scientists find" - Stanford University

Afbeelding bovenaan dit artikel: Claire Scully

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd