Gen dat gelukkig maakt ontdekt

Wetenschappers hebben ontdekt dat de kans op een gelukkig en tevreden leven groter is als mensen twee lange kopieën van het gen 5-HTTLPR hebben.

De onderzoekers lieten 2574 tieners een vragenlijst invullen. Hieruit moest blijken hoe gelukkig en tevreden ze met hun leven waren. De resultaten van de vragenlijst werden naast de genen van de proefpersonen gelegd.

Kort en lang
Uit het onderzoek blijkt dat mensen die naast een korte ook een lange variant van het gen 5-HTTLPR hebben over het algemeen gelukkiger zijn. Het gen produceert een molecuul dat betrokken is bij het transporteren van serotonine, een chemisch goedje dat hersencellen gebruiken om met elkaar te communiceren. De lange variant van dit gen zorgt ervoor dat de serotonine sneller en efficiënter wordt gerecycled.

Gelukkig
Sommige proefpersonen hadden een korte en een lange variant van 5-HTTLPR. Anderen hadden twee lange of twee korte varianten. Er waren gemiddeld twee keer zoveel mensen die twee lange varianten hadden en gelukkig waren dan mensen die twee korte varianten hadden en gelukkig waren.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs nog vaststelden dat geluk juist niet in de genen zit?

Ongelukkig
Van de mensen met twee korte versies van het gen gaf 26 procent aan dat ze ontevreden waren met hun leven. Van de mensen met twee lange varianten gaf slechts 20 procent aan ontevreden te zijn.

Hoewel het gen een rol lijkt te spelen in ons geluksgevoel benadrukken de wetenschappers dat er nog veel meer factoren zijn die een rol spelen. Bepaalde gebeurtenissen bijvoorbeeld.

Bovenstaande foto is gemaakt door River Beach (via Flickr.com).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd