Gemiddelde plek op aarde heeft tegen 2047 een radicaal ander klimaat

nieuw klimaat

Het klimaat verandert. En rap ook, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Als we in het huidige tempo CO2 in de atmosfeer blijven stoten, heeft de gemiddelde plek op aarde tegen 2047 een heel ander klimaat. En zelfs als we de uitstoot terug weten te dringen, zijn veranderingen onontkoombaar: dan krijgt de gemiddelde plek op aarde dat nieuwe klimaat tegen 2069.

“De resultaten zijn schokkend,” vindt onderzoeker Camilo Mora. “Binnen mijn generatie zal het klimaat dat we altijd gewend waren iets uit het verleden zijn.”

Onderzoek
Mora en collega’s publiceren hun bevindingen in het blad Nature. De conclusies zijn gebaseerd op een omvangrijk onderzoek. De onderzoekers achterhaalden de minimum- en maximumtemperaturen van tal van plaatsen wereldwijd in de periode tussen 1860 en 2005. Die gegevens gebruikten ze als basislijn. Vervolgens keken ze hoe de temperaturen zich op die plaatsen de komende 100 jaar naar verwachting gaan ontwikkelen. Zodra de temperaturen stelselmatig buiten de minimum- of maximumgrenzen van de periode 1860-2005 vielen, werd er gesproken van een nieuw klimaat. De gemiddelde plek op aarde bereikt dat punt in 2047 al, zo stellen de onderzoekers. Als we onze uitstoot de komende jaren weten te beperken, kunnen we dat moment nog iets voor ons uitschuiven, maar in 2069 dient het zich ook dan zeker aan.

Het gebied op de kaart heeft vanaf 2023 elf opeenvolgende jaren te maken met gemiddelde jaarlijkse temperaturen die boven de extremen in de periode 1860-2005 liggen. Na 2036 zijn die temperaturen de norm geworden. Afbeelding: University of Hawai'i.
Het gebied op de kaart heeft vanaf 2023 elf opeenvolgende jaren te maken met gemiddelde jaarlijkse temperaturen die boven de extremen in de periode 1860-2005 liggen. Na 2036 zijn die temperaturen de norm geworden. Afbeelding: University of Hawai’i.
Amsterdam heeft tegen 2058 een ander klimaat dan we gewend zijn. Of als we de uitstoot terugdringen tegen 2086

Amsterdam
Interessant wordt het wanneer we die gemiddelden loslaten en gaan kijken naar individuele steden. Amsterdam blijkt bijvoorbeeld vrij laat een nieuw klimaat te krijgen: tegen 2058. En als we de uitstoot terugdringen zelf pas tegen 2086. Maar voor Manokwari (Indonesië) ziet het er een stuk slechter uit. De stad zou al tegen 2020 te maken krijgen met temperaturen die buiten de minimum- en maximumtemperaturen in de periode 1860-2005 vallen. Ook Brazzaville (Kongo) krijgt al in 2028 te maken met temperaturen die met het oog op de periode 1860-2005 abnormaal zijn.

Tropen
De resultaten laten zien dat de eerste klappen in de tropische gebieden vallen: doorgaans krijgen zij komend decennium al met een ander klimaat te maken. Ze worden op de voet gevolgd door ontwikkelingslanden die naar schatting voor 2050 met abnormale temperaturen te maken krijgen. Het zijn zorgwekkende resultaten. “Onze resultaten suggereren dat de landen die het eerst met nog niet eerder ervaren klimaten te maken krijgen de landen zijn die het minst goed in staat zijn om op dat nieuwe klimaat te reageren,” stelt onderzoeker Ryan Longman. “Ironisch genoeg zijn deze landen ook het minst verantwoordelijk voor de klimaatverandering.”

“Ons onderzoek laat zien dat de veranderingen al gaande zijn”

Biodiversiteit
De problemen die de onderzoekers de komende decennia al verwachten, lopen sterk uiteen. Zo zal de biodiversiteit in tropische gebieden een flinke klap krijgen. Tropische soorten zijn niet gewend aan veranderende klimaten en dus kwetsbaar. “Dit onderzoek laat zien dat we de ecosystemen die deze wereld kent uit de omgeving waarin ze geëvolueerd zijn duwen waarop ze met hele nieuwe omstandigheden te maken krijgen waar ze wellicht niet mee om kunnen gaan,” stelt onderzoeker Ken Caldeira. Het resultaat? Veel soorten zullen uitsterven. “Sommige ecosystemen zijn wellicht in staat om zich aan te passen, maar in het geval van anderen – zoals koraalriffen – is het heel aannemelijk dat niet alleen individuele soorten, maar een heel ecosysteem verloren gaat.”

Mensen
En ook mensen krijgen het waarschijnlijk lastig. Met name in de arme gebieden – die dus naar verwachting het eerst door klimaatverandering geraakt worden. In deze gebieden leven relatief veel mensen die allemaal behoefte hebben aan water en voedsel. Twee zaken die door klimaatverandering aangetast gaan worden. Ook is het niet ondenkbaar dat tekorten op hun beurt weer leiden tot politieke onrust of conflicten.

Het onderzoek maakt klimaatverandering heel concreet. “Wetenschappers hebben herhaaldelijk gewaarschuwd als het om klimaatverandering en de waarschijnlijke effecten die het op de biodiversiteit en mensen heeft, gaat,” vertelt Mora. “Ons onderzoek laat zien dat zulke veranderingen al gaande zijn. De resultaten zouden echter geen reden moeten zijn om op te geven. In plaats daarvan moeten ze ons aanmoedigen om de uitstoot te beperken en klimaatverandering af te remmen. Dat geeft soorten, ecosystemen en onszelf de tijd om ons aan de komende veranderingen aan te passen.”

Bronmateriaal

"Study in Nature reveals urgent new time frame for climate change" - Hawaii.edu
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door MoraLab.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd