Gemakkelijke naam doet u goed

Heeft u een naam die gemakkelijk uit te spreken is? Dan vinden mensen u sneller aardig en gunnen ze u meer, zo blijkt.

De onderzoekers baseren hun conclusie op experimenten en een analyse van gegevens, zo is in het blad Journal of Experimental Social Psychology te lezen.

Experiment
Uit het onderzoek blijkt dat mensen met namen die gemakkelijk uit te spreken zijn vaak positiever beoordeeld worden dan mensen met moeilijke namen. De onderzoekers lieten proefpersonen namen zien en vertelden ze dat ze uit deze namen een keuze moesten maken. Het was een simulatie van verkiezingen: de namen behoorden zogenaamd toe aan politieke figuren. De proefpersonen ‘stemden’ op basis van de namen alleen en kozen opvallend vaak voor de naam die het gemakkelijkst uit te spreken was. Uit de experimenten bleek ook dat mensen met een gemakkelijk uit te spreken naam door de proefpersonen sneller een promotie toebedeeld kregen.

WIST U DAT…

…dolfijnen elkaar mogelijk bij naam noemen?

In het echt
Maar hoe werkte dat nu in de ‘echte wereld’? Zo vroegen de onderzoekers zich af. Om dat te achterhalen, bestudeerden ze 500 voor- en achternamen van Amerikaanse advocaten. Ze ontdekten dat advocaten met een gemakkelijk uit te spreken naam veel sneller naar hogere posities klommen.

Invloed
Uit het onderzoek blijkt dat onze beslissingen beïnvloed worden door namen die mensen dragen. Opvallend genoeg blijkt de lengte van de naam niet zoveel uit te maken. En ook een buitenlandse klank in een naam maakte niet zoveel indruk. Het was echt de mate waarin een naam gemakkelijk uit te spreken was die het verschil maakte. Maar waarom? Wanneer informatie gemakkelijk is, vinden we het ook sneller leuk, zo vermoeden onderzoekers.

Belangrijk
Onderzoeker Simon Laham benadrukt dat het onderzoek heel belangrijk is. “Het is belangrijk om de subtiele vooroordelen die invloed hebben op onze keuzes en oordeel over anderen te kennen. Dat kan ons helpen om ons denken van die vooroordelen te ontdoen en anderen eerlijker en objectiever te behandelen.”

Het onderzoek van Laham breit voort op eerdere studies van zijn hand. Hieruit bleek al dat aandelen met een eenvoudige naam het veel beter doen op de beurs dan vergelijkbare aandelen met een moeilijke naam.

Bronmateriaal

"People with easy to pronounce names win friends and favour" - Melbourne.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door las - initially (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd