Geluk zit niet in de genen

Voelt u zich gelukkig? Het zit niet in de genen! De keuzes die mensen maken in hun leven hebben meer invloed op hun geluksgevoel dan hun genen en persoonlijkheid. Dit concludeert een internationaal team van wetenschappers na het analyseren van een langdurig onderzoek. Geluk is dus niet verankerd in onze genen, zoals sommige psychologen denken.

De onderzoekers analyseerden gegevens van het German Socio-Economic Panel Survey, een Duits onderzoek dat sinds 1984 loopt en waarbij alle leden van een huishouden 25 jaar zijn geïnterviewd. De deelnemers waren minimaal zestien jaar oud. Uit het onderzoek blijkt dat het geluksgevoel van veel geïnterviewden in de loop van de tijd veranderde.

Opvallend, want aanhangers van de ‘set point’ theorie gaan ervan uit dat het geluksgevoel van een persoon vrijwel constant is, omdat geluk grotendeels is aangeboren.

WIST U DAT…

…uw hart gezonder is als u gelukkig bent?

Het vinden van een partner, het krijgen van kinderen, deelnemen aan sociale activiteiten en sport en de balans tussen werk en vrije tijd blijken een groot effect te hebben op ons geluk. Vooral mensen met veel sociale contacten en een goede familieband zijn tevreden met het leven.

Wanneer is een vrouw gelukkig? Heel simpel: wanneer haar man een aangenaam familiemens is. Wanneer een man niet aangenaam is, dan wordt de vrouw ongelukkiger. Voor mannen maakt het niet veel uit of hun vrouwen aardig zijn of niet. Zij worden gelukkiger wanneer hun vruowen verantwoordelijk en nauwgezet zijn.

Bronmateriaal

Universiteit van Tilburg

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd