Geloof in God geeft psychiatrische behandeling een boost

geloof

Mensen met psychische problemen hebben meer baat bij een behandeling wanneer ze geloven in God. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

De onderzoekers bestudeerden 159 patiënten. Ze vroegen proefpersonen onder meer op een schaal van één tot vijf aan te geven hoeveel ze van de behandeling verwachtten en in hoeverre ze in God geloofden. Voor en na het experiment stelden de onderzoekers vast hoe het met het welzijn van de proefpersonen zat, in hoeverre de proefpersonen nog depressief waren of zichzelf iets aan wilden doen.

Het onderzoek levert opvallende resultaten op. Dertig procent van de proefpersonen voelde zich niet aan een specifieke religie verwant, maar had vergelijkbare verwachtingen van de behandeling als de proefpersonen die aangaven te geloven in een hogere macht. De patiënten die niet of een klein beetje in God geloofden, bleken echter een twee keer grotere kans te hebben om niet op de behandeling te reageren dan de patiënten die een groter geloof hadden.

Goeie vraag

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom uitgerekend het Christendom te midden van al die andere religies die er tegen het begin van onze jaartelling waren, uitgroeide tot een wereldgodsdienst? Lees er hier alles over!

“Ons onderzoek suggereert dat mensen met een gemiddeld tot groot geloof in een hogere macht het tijdens een psychiatrische behandeling op korte termijn aanzienlijk beter doen dan mensen zonder (geloof in een hogere macht, red.), ongeacht welke religie ze aanhangen,” vertelt onderzoeker David H. Rosmarin. “We associëren geloof niet alleen met een verbeterd psychologisch welzijn, maar ook met een afname in depressieve gevoelens en een afname in de neiging om zichzelf iets aan te doen.”

Maar hoe oefent het geloof nu precies invloed uit op het effect van de behandeling? De onderzoekers schrijven het volgende in het blad Journal of Affective Disorders: “Onze resultaten suggereren dat het geloof in de geloofwaardigheid van de behandeling en de grotere verwachtingen omtrent de behandelingen mechanismen zijn waardoor het geloof in God de uitkomsten van de behandeling kan beïnvloeden.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd