Geklets van Neanderthaler klonk waarschijnlijk net zo als dat van ons

neanderthaler

Kon een Neanderthaler praten? En zoja, hoe klonk dat dan? Wetenschappers denken beide vragen nu te kunnen beantwoorden. Een Neanderthaler kon waarschijnlijk praten en wanneer hij dat deed, klonk dat ongeveer net zo als wanneer wij praten.

Onderzoekers trekken die conclusie op basis van een tongbeen dat aan een Neanderthaler toebehoorde. Een tongbeen is een hoefijzervormig botje dat zich in de hals bevindt. Het botje werd al in 1989 ontdekt, maar onduidelijk bleef lang waartoe de Neanderthaler met dit botje in staat was.

WIST U DAT…

…onderzoekers eerder al suggereerden dat de Neanderthalers een eigen taal hadden?

Overeenkomsten tussen de uiterlijke vorm van het tongbeen van de Neanderthaler en het tongbeen van moderne mensen zorgden ervoor dat sommige onderzoekers vaststelden dat de Neanderthaler aan wie dit botje toebehoorde, kon praten. “Anderen trokken die conclusie in twijfel,” zo schrijven de onderzoekers in hun paper. “En of Neanderthalers konden praten bleef een twistpunt.” Om meer duidelijkheid te scheppen, moesten de onderzoekers dan ook een stapje verder gaan en zich niet alleen richten op het uiterlijk van het botje, maar nagaan waartoe het in staat was. Met behulp van scans en computermodellen achterhaalden de onderzoekers dat. En ze moeten concluderen dat alles erop wijst dat dit botje niet alleen sterk op het tongbeen van moderne mensen lijkt, maar waarschijnlijk ook op dezelfde manier werkte. In andere woorden: het suggereert dat in ieder geval deze Neanderthaler in staat was om te spreken.

Hoewel de onderzoekers voorzichtig zijn – het is nog geen bewijs dat Neanderthalers konden praten – wijzen ze alvast wel op een aantal interessante vragen die kunnen opdoemen wanneer blijkt dat Neanderthalers inderdaad konden praten. Zo is het bijvoorbeeld nog de vraag of de Neanderthalers over onder meer het denkvermogen beschikten dat nodig is om een complexe taal te spreken en begrijpen. De onderzoekers benadrukken dat we momenteel nog niet over de gegevens en analytische gereedschappen beschikken om dat vraagstuk op te lossen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd