‘Gekke papa en mama’ goed voor ontwikkeling peuter

Ouders die regelmatig gekke dingen doen – zoals een appel op hun hoofd zetten – bewijzen hun kroost een dienst.

Onderzoekers trekken die conclusie op basis van experimenten. Tijdens één zo’n experiment kregen ouders de opdracht om grapjes te maken met hun kind (dat tussen de 16 en 20 maanden oud was) of te doen alsof. Een grapje kon bijvoorbeeld zijn dat ouders voedsel op hun hoofd zetten. Ook deden ouders alsof ze bijvoorbeeld hun handen wasten. Tijdens een tweede experiment kregen ouders van kinderen die tussen de 20 en 24 maanden oud waren de opdracht om verbale grapjes te maken en verbaal te doen alsof. Zo vertelden de ouders hun kinderen bijvoorbeeld dat een rond blok een paard was.

Grapjes en doen alsof
Uit het onderzoek blijkt dat ouders aanwijzingen geven die suggereren dat iets een grapje of doen alsof is en dat kinderen vanaf zestien maanden al in staat zijn om die aanwijzingen op te pikken. Zo leren ze om grapjes en doen alsof uit elkaar te houden. Tijdens beide experimenten toonden de ouders wanneer ze grapjes maakten meer ongeloof in hun taalgebruik en acties dan wanneer ze deden alsof. In reactie daarop toonden de jongere kinderen ook meer ongeloof in hun acties, terwijl de oudere kinderen weer meer ongeloof vertoonden in hun taalgebruik.

WIST JE DAT…

Belangrijk
“Het onderzoek laat zien hoe belangrijk spelen is voor de ontwikkeling van kinderen,” vertelt onderzoeker Elena Hoicka. “Ouders die doen alsof en grapjes maken met hun kinderen bieden de kinderen aanwijzingen waarmee ze deze twee uit elkaar kunnen houden.” Als voorbeeld noemt Hoicka een ouder die een speelgoedkip op zijn hoofd zet. “Als een ouder zegt: “Dat is toch geen echte hoed!” dan realiseren kinderen zich dat het een grapje was en zullen ze de kip niet zo snel op hun hoofd zetten. Maar als ouders doen alsof een blokje een paard is en het blokje laten galopperen dan moedigen ze hun kind aan om datzelfde te doen en zich in te beelden dat het een paard is. Het onderzoek onthult het proces dat ertoe leidt dat peuters leren om grapjes en doen alsof uit elkaar te houden.”

En dat is belangrijk. “Weten hoe je een grapje maakt is belangrijk voor het onderhouden van relaties, het buiten een kader denken en het genieten van het leven. Doen alsof helpt kinderen om nieuwe vaardigheden en nieuwe informatie te leren. Dus ook al voelen ouders zich een beetje gek als ze een speelgoedkip op hun hoofd zetten: ze kunnen zich troosten met de gedachte dat ze hun kinderen zo helpen om belangrijke levensvaardigheden te ontwikkelen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd