Gek op bittere smaken? Dan ben je misschien wel een psychopaat!

radijs

Nieuw onderzoek suggereert dat er een verband is tussen een voorliefde voor bitter en psychopathische trekjes.

Wetenschappers stelden iets meer dan 500 proefpersonen vragen over welke smaken ze lekker vonden. Zo werd bijvoorbeeld gekeken hoe dol de proefpersonen waren op zoet (snoepjes en chocolade), zuur (citroenen en azijn), zout (bacon) en bitter (koffie en radijsjes). In totaal moesten de proefpersonen van veertig soorten voedsel aangeven hoe lekker ze deze op een schaal van 1 (heel vies) tot 6 (heel lekker) vonden. Daarna moesten ze met behulp van dezelfde schaal aangeven hoe lekker ze doorgaans zoete, zoute, zure en bittere dranken en voedsel vonden. Vervolgens vulden de proefpersonen ook vragenlijsten in over persoonlijkheidskenmerken, hun mate van narcisme, psychopathische trekjes en sadisme.

Duister
Uit het onderzoek blijkt dat mensen die een grotere voorliefde hadden voor bittere smaken doorgaans ook meer psychopatische trekjes hadden en sadistischer waren. “De resultaten suggereren dat de mate waarin mensen van bitter voedsel en dranken houden verband houdt met hoe duister hun persoonlijkheid is,” stellen de onderzoekers in het blad Appetite.

Verklaring
Een prangende vraag die na dit onderzoek blijft hangen is: hoe komt het dat mensen die gek zijn op bittere smaken onder meer meer psychopathische trekjes hebben? Daar kunnen de onderzoekers geen antwoord op geven.

Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen die sterker geneigd zijn om op zoek te gaan naar sensatie een groter voorliefde hebben voor gekruid voedsel en cafeïne. Terwijl mensen die juist gek zijn op zoet voedsel milder zijn. “Er zijn wel verbanden waargenomen tussen bepaalde smaakvoorkeuren en persoonlijkheid, maar het bewijs is schaars,” stellen de onderzoekers. Een verklaring voor die verbanden is nog lastiger vast te stellen, omdat zoveel verschillende factoren van invloed lijken te zijn op wat we lekker vinden.

Bronmateriaal

Sagioglou C. & Greitemeyer T., Individual differences in bitter taste preferences are associated with antisocial personality traits, Appetite (2015), doi: 10.1016/ j.appet.2015.09.031

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd