Geen verband tussen hersentumor en GSM

Vergroot de mobiele telefoon de kans op een hersentumor? Een nieuw, grootschalig onderzoek suggereert van niet.

Er zijn al tal van onderzoeken gedaan naar mobiele telefoons en de gezondheidsrisico’s die zij eventueel met zich mee zouden brengen. Maar de resultaten zijn zeker niet eenduidig. Zo publiceerden onderzoekers begin dit jaar nog een onderzoek waaruit zou blijken dat de GSM de kans op hersentumoren weldegelijk vergroot.

Grootschalig
Deense onderzoekers hebben de kwestie nu nog eens onder de loep genomen. En hun werk is indrukwekkend. Ze bestudeerden de gegevens van meer dan 350.000 Denen met mobiele telefoons. De gegevens besloegen een periode van achttien jaar.

Niet significant
Van de proefpersonen met een mobieltje ontwikkelden er 1202 een tumor in de hersenen of in het centrale zenuwstelsel, zo meldt het blad British Medical Journal. Een vergelijkbaar aantal soortgelijke tumoren werd aangetroffen in een groep mensen die geen mobieltje gebruikten. Zelfs mensen die hun mobiele telefoon al het langst gebruikten (dertien jaar of langer) bleken geen grotere kans te hebben op een hersentumor.

Wetenschappers noemen het onderzoek sterk, maar benadrukken dat nader onderzoek noodzakelijk is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelt de mobiele telefoon sinds enige tijd als ‘mogelijk kankerverwekkend’ en plaatst de GSM in dezelfde categorie als koffie. Dat betekent dat het kankerverwekkende karakter niet bewezen, maar ook niet uitgesloten kan worden.

Bronmateriaal

"Mobile phone brain cancer link rejected" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Mirko (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd