Geen sprake van discriminatie tijdens Eurovisie Songfestival

songfestival

Wetenschappers bevestigen wat de meesten al wel vermoeden: wie het Eurovisie Songfestival wil winnen, heeft meer nodig dan muzikaal talent. Maar wie telkens verliest, mag dat niet wijten aan negatieve discriminatie of vooringenomenheid van andere landen.

Onderzoekers van University College London en Imperial College London bogen zich over de Eurovisie Songfestivals die sinds de introductie van televoting plaatsvonden. Voor het televoting werd geïntroduceerd bepaalde een jury wie het songfestival won. Maar rond 1997 veranderde dat: de mensen thuis konden middels de telefoon – en later sms – stemmen. De onderzoekers analyseerden het stemgedrag in een poging patronen te ontdekken.

Geen vooringenomenheid
Een belangrijke eerste conclusie die de onderzoekers kunnen trekken, is dat brede steun voor de act van een bepaald land niet – zoals de media wel eens suggereren – gedreven wordt door negatieve vooringenomenheid of negatieve discriminatie. Geen enkel land bleek systematisch weinig punten te geven aan een ander land. “Onze analyse leverde geen overtuigend bewijs op voor een negatief vooroordeel of discriminatie jegens een bepaald land,” vertelt onderzoeker Gianluca Baio. “Geen enkel land heeft echt vijanden.”

“Migratie lijkt een interessante verklaring te zijn voor sommige patronen die we in de gegevens zien”

Migratie
Wel speelt loyaliteit een rol, maar deze rol is relatief klein. “Migratie lijkt een interessante verklaring te zijn voor sommige patronen die we in de gegevens zien,” vertelt onderzoeker Gianluca Baio. “Zo lijkt Turkije veel stemmen te krijgen van Duitsland, waarschijnlijk is dat te wijten aan het grote aantal Turken dat naar Duitsland is gemigreerd en vanuit Duitsland hun stem uitbrengen.”

Blokken
Ook toont het onderzoek aan dat er enkele blokken landen zijn die geneigd zijn om elkaar punten te geven. Eén zo’n blok bestaat bijvoorbeeld uit het voormalige Joegoslavië, Zwitserland en Oostenrijk. Een ander blok omvat Zuid-Europa.

Trends
De onderzoekers trekken hun conclusies op basis van een statistische techniek die ze in staat stelt om trends te signaleren. “We hielden rekening met factoren die invloed hebben op het stemgedrag zoals de taal van het liedje en het geslacht van de zanger,” vertelt onderzoeker Marta Blangiardo. “Wat dan overblijft is een onderliggende trend. die trend is gebaseerd op culturele en geografische overeenkomsten en de migratie van mensen.”

Landen die stelselmatig verliezen, worden dus niet gediscrimineerd. Wel lijden ze wellicht onder een gebrek aan loyaliteit. De onderzoekers benadrukken bovendien dat er wellicht nog andere factoren een rol spelen als het gaat om het stemgedrag. “Aangezien de patronen die wij geobserveerd hebben, vrij zwak zijn,” stelt Baio. Eén zo’n factor die we wellicht niet mogen onderschatten, wordt gevormd door de media. “In de dagen voorafgaand aan de finale tippen de media één van de deelnemers als favoriet. Dit kan gebaseerd zijn op de objectieve kwaliteiten van de act, maar ook op politieke redenen, zoals de bereidheid om de volgende editie van het Songfestival te organiseren.”

Bronmateriaal

"Statistical analysis unveils the hidden patterns in Eurovision voting" - UCL.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Thomas Hanses (EBU).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd