Geen geur helpt vliegen overleven

Wetenschappers hebben onderzocht wat er gebeurt als vliegen geen CO2 kunnen ruiken. Het resultaat is verrassend: vrouwelijke vliegen leven dertig procent langer dan normaal. Bij mannen is geen verschil te zien. De wetenschappers zagen dat vrouwelijke vliegen beter in staat zijn om te overleven als ze geen CO2 ruiken.

CO2 geeft informatie af over voedsel, bijvoorbeeld over de hoeveelheid voedsel in een bepaald gebied. Wetenschappers van de universiteit van Michigan menen dat de hersenen van vrouwelijke vliegen die geen CO2 kunnen ruiken een bepaald signaal afgeven: een signaal om te overleven. Deze vliegen slaan meer vet op en zijn minder stressgevoelig. Als gevolg leven de vrouwelijke vliegen langer dan andere vrouwtjes.

Joy Alcedeo, neurowetenschapper aan het Friedrich Miescher Instituut in Zwitserland, vond eerder een link tussen zintuiglijke ervaringen en leeftijd bij wormen. Het is dus niet nieuw dat zintuigen een belangrijke rol spelen op het gebied van overleven.

Scott Pletcher van de universiteit van Michigan weet niet waarom het uitschakelen van de geur van CO2 alleen effect heeft bij vrouwelijke vliegen. Volgens hem zijn vrouwen mogelijk gevoeliger voor CO2.

Of er een duidelijke link is tussen zintuigen en leeftijd bij mensen is nog niet bekend.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd