Gedumpt plastic blijkt een bron van broeikasgassen te zijn

Als het vergaat, komt onder meer methaan vrij.

Het is al langer bekend dat wanneer plastic in het milieu belandt en vergaat, er allerlei chemische stoffen vrijkomen. Maar onderzoekers van de universiteit van Hawaii tonen nu – heel verrassend – aan dat dit plastic, terwijl het vergaat, tevens een bron van broeikasgassen vormt. Zo komt er methaan en etheen vrij.

Methaan
De onderzoekers baseren zich op experimenten met verschillende soorten plastic: polycarbonaat, acryl, hogedichtheidpolyetheen, polyethyleentereftalaat (PETP), polypropyleen, polystyreen en lagedichtheidpolyetheen (LDPE). De bestudeerde plastics worden veelvuldig gebruikt als verpakkingsmateriaal, als bestanddeel van kleding en bouwmateriaal, maar ook om plastic (wegwerp)producten van te maken. Experimenten wijzen uit dat wanneer deze veelgebruikte soorten plastic aan zonlicht worden blootgesteld en vergaan, er verschillende broeikasgassen vrijkomen. Polyethyleen – dat onder meer in plastic tasjes zit – bleek daarbij het meeste methaan en etheen uit te stoten.

Steeds meer broeikasgassen
De onderzoekers experimenteerden onder meer met korrels plastic. Deze stelden ze langdurig bloot aan zonlicht om te kijken wat er gebeurde. Dergelijke experimenten toonden bijvoorbeeld aan dat korrels LDPE gedurende een periode van 212 dagen alleen maar meer broeikasgassen gingen afgeven. Het is volgens de onderzoekers te wijten aan het feit dat het oppervlak van het plastic – doordat het in kleinere stukjes uiteenvalt of deukjes en scheuren krijgt – toeneemt. “Door de tijd heen vergroten dergelijke mankementen het oppervlak dat beschikbaar is voor verdere door zonlicht ingegeven aftakeling en zo neemt de gasproductie versneld toe,” aldus onderzoeker Sarah-Jeanne Royer.

Royer tussen gedumpt plastic op Hawaii. Afbeelding: SOEST IPRC.

In het wild
Daarnaast bestudeerden onderzoekers ook plastic dat reeds in het milieu rondslingert. Daaruit bleek onder meer dat gedumpt LDPE in de oceaan ook broeikasgassen afgeeft wanneer het aan zonlicht wordt blootgesteld. En zodra zonlicht dat proces op gang had gebracht, bleek het ook ‘s nachts – wanneer er dus geen zonlicht voorhanden was – door te zetten.

WIST JE DAT…

Hoeveel?
Dat broeikasgassen een enorme impact kunnen hebben op het milieu is geen geheim. Ze dragen bij aan de opwarming van de aarde en de zeespiegelstijging. Grote vraag is natuurlijk of de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt als plastic vergaat, groot genoeg is om een significante impact te hebben op ons klimaat. Dat is nu nog onduidelijk. Maar onderzoeker David Karl sluit het niet uit. “Plastic is een bron van voor het klimaat relevante gassen die naar verwachting alleen maar groter wordt, naarmate er meer plastic geproduceerd wordt en zich meer plastic in het milieu verzamelt. Deze bron wordt nog niet meegenomen bij het beoordelen van wereldwijde methaan- en etheencycli en kan wel eens significant zijn.”

Op dit moment zoeken de onderzoekers uit hoeveel broeikasgassen er precies vrijkomen als plastic vergaat. Maar we hoeven zeker niet op de resultaten te gaan zitten wachten alvorens we in actie komen. Talloze studies hebben namelijk al aangetoond dat plastic – nog even los van de uitstoot – een enorme, negatieve impact heeft op het milieu. “Onze resultaten leveren nieuw bewijs dat we moeten stoppen met de productie van plastic en dan met name met de productie van wegwerpplastic,” aldus Royer.

Bronmateriaal

"Greenhouse gases linked to degrading plastic" - Universiteit van Hawaii

Afbeelding bovenaan dit artikel: Ben_Kerckx / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd