Gedist? Troost u: het is erfelijk bepaald!

Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de sociale netwerken van de marmot om te achterhalen welke componenten daarvan erfelijk zijn. De ongewone studie levert bijzondere resultaten op. Bijvoorbeeld dat het doelwit worden van onaangename sociale interacties zoals plagerijtjes of pesten wel eens deels genetisch bepaald kan zijn.

Marmotten zijn nog niet op Facebook of Twitter te vinden, maar hebben wel degelijk sociale netwerken. De interacties tussen de dieren kunnen twee kanten op gaan. Zo kunnen de marmotten lief voor elkaar zijn. Bijvoorbeeld door rustig bij elkaar te zitten of elkaars vacht te verzorgen. Maar soms gaat het ook wel eens fout en zitten de dieren elkaar achterna.

Sociaal netwerk
De onderzoekers bestudeerden een groep marmotten en brachten de sociale netwerken met alle vriendschappelijke en ruzieachtige contacten vandien in kaart. Ook zochten ze uit welke marmotten familie van elkaar waren. Door die informatie met elkaar te vergelijken, konden de onderzoekers achterhalen welk sociaal gedrag erfelijk was.

Erfelijk
Tot grote verbazing van de wetenschappers bleek het sociale gedrag dat de marmotten zelf vertoonden niet erfelijk te zijn. Maar de manier waarop anderen zich naar de marmot toe gedroegen, was wel erfelijk. “De dingen die zij (de marmotten, red.) naar anderen toe doen, zijn niet erfelijk, maar de dingen die anderen naar hen toedoen wel,” merkt onderzoeker Daniel Blumstein op. “Vooral de neiging om geslachtofferd te worden, is erfelijk.”

WIST U DAT…

…door de klimaatverandering super-marmotten ontstaan?

Langer leven
Maar de onderzoekers ontdekten nog meer. Zo leefden marmotten met meer sociale netwerken langer. Ook al betekende een groot aantal sociale contacten dat de kans op een botsing of nare confrontatie groter werd. “Als je deel wilt uitmaken van een groep dan moet je de narigheid erbij nemen,” merkt onderzoeker Daniel Blumstein op. Het tolereren van die nare contacten kan evolutionair dus wel eens voordelig zijn.

Volgens de onderzoekers moet de focus van toekomstige studies niet enkel op prettige sociale contacten liggen. Ook sociale contacten die op het eerste gezicht naar lijken, kunnen belangrijk zijn voor de ontwikkeling en het voortbestaan.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd