Geboortemaand van invloed op de kans op ziekte

kalender

Heeft de maand waarin je het levenslicht zag invloed op de kans die je hebt om ADHD, astma of een hartziekte te krijgen? Een nieuw, grootschalig onderzoek suggereert van wel.

Eerder onderzoek naar individuele aandoeningen zoals bijvoorbeeld astma en stoornissen zoals ADHD suggereerde dat er een verband is tussen de geboortemaand van mensen en de kans dat mensen met deze aandoeningen of stoornissen te maken krijgen. Maar nog nooit was hier op grote schaal onderzoek naar gedaan. Een nieuw onderzoek brengt daar verandering in. Amerikaanse onderzoekers verzamelden de medische dossiers van 1,7 miljoen patiënten die tussen 1985 en 2013 in een ziekenhuis in New York behandeld waren. De onderzoekers legden 1688 ziekten naast de geboortedata en medische dossiers van de proefpersonen en keken of er een verband was.

55 verbanden
De onderzoekers stuitten op 39 reeds vermoede verbanden tussen geboortemaand en een specifieke ziekte of stoornis, maar ontdekten ook 19 nieuwe verbanden tussen geboortemaand en specifieke ziekten of stoornissen, waaronder negen soorten hartziekten. In totaal werden er dus 55 ziekten gevonden die verband hielden met de maand waarin mensen het levenslicht zagen. Met behulp van een statistische analyse sloten de onderzoekers uit dat de 55 gevonden verbanden niet het resultaat waren van toeval, maar echt bestonden.

Mei en oktober
Al met al bleken mensen – als het gaat om het verband tussen hun geboortemaand en de onderzochte ziekten – het beste af te zijn wanneer ze in mei het levenslicht zagen. Mensen die in oktober geboren werden, waren het slechtst af. Toch benadrukken de onderzoekers dat mensen die in oktober hun verjaardagsfeestje vieren niet in paniek hoeven raken. “Het is belangrijk om niet te nerveus te worden over deze resultaten, omdat – hoewel we significante associaties ontdekten – de algehele kans om ziek te worden niet heel groot is,” legt onderzoeker Nicholas Tatonetti uit. “De kans die verband houdt met de maand waarin je geboren bent is relatief klein wanneer je deze vergelijkt met invloedrijkere variabelen zoals dieet en beweging.”

De resultaten van dit onderzoek zijn grotendeels in lijn met eerder onderzoek. Zo blijkt – wanneer we puur afgaan op de geboortemaand van mensen – de kans op astma het grootst te zijn voor mensen die in juli en oktober geboren zijn. Eerder onderzoek uitgevoerd in Denemarken stelde dat de kans op astma het grootst was voor mensen die in mei en augustus het levenslicht zagen: in mei en augustus is de hoeveelheid zonlicht waar mensen in Denemarken aan worden blootgesteld vergelijkbaar met de hoeveelheid zonlicht waar New Yorkers in juli en oktober mee te maken krijgen. ADHD bleek in 1 op de 675 gevallen samen te hangen met de geboortemaand november: iets wat eerder ook al uit Zweeds onderzoek bleek.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd