‘Gebedsgenezers leggen brein plat’

Wanneer mensen onder invloed raken van een charismatisch persoon dan komt het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor scepticisme en waakzaamheid plat te liggen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de invloed van gebedsgenezers.

De wetenschappers begaven zich naar een Pinkstergemeente om hun onderzoek uit te voeren. In de Pinkstergemeente wordt aangenomen dat sommige gemeenteleden speciale gaven hebben. Zij kunnen door contact met God via het gebed mensen genezen, profeteren en advies geven.

Gebeden
De onderzoekers scanden het brein van twintig leden van de pinkstergemeente en twintig ongelovigen terwijl de proefpersonen naar gebeden luisterden. De proefpersonen werd verteld dat zes van de gebeden gelezen werden door iemand die geen christen was, zes andere door een ‘gewone’ christen en de andere zes door een genezer. In werkelijkheid werden alle gebeden door een ‘gewone’ christen voorgelezen.

Breinactiviteit
De activiteit in het brein van de gelovige proefpersonen veranderde terwijl ze naar de gebeden luisterden. Hun waakzaamheid en scepticisme als het gaat om het achterhalen van de waarheid werden uitgeschakeld wanneer ze naar de gebeden van een gebedsgenezer dachten te luisteren. Wanneer ze naar een ‘gewone’ christen luisterden, werd die uitschakeling minder omvattend.

Invloed
Volgens de onderzoekers verklaart hun studie waarom sommige mensen invloed kunnen uitoefenen over anderen. Die invloed is in grote mate afhankelijk van hun autoriteit en betrouwbaarheid. De dingen die door de autoriteit beweerd worden, hoeven dus niet waar te zijn. In dit onderzoek waren de gebedsgenezers ook geen echte gebedsgenezers, maar hadden ze wel die autoriteit waardoor hun invloed onveranderd groot bleek.

Het is niet duidelijk in hoeverre dit onderzoek relevant is voor andere autoriteiten zoals bijvoorbeeld doktoren, ouders en politici. De onderzoekers vermoeden echter dat kritische delen van het brein ook door deze mensen kunnen worden uitgeschakeld.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd