Gaan zelf-replicerende zonnepanelen op de maan ons van energie voorzien?

Een Amerikaanse middelbare scholier heeft bedacht hoe we de hele aarde van zonne-energie kunnen voorzien: zelf-replicerende zonnepanelen die vanaf de maan de ruimte in worden geschoten. Is dit de toekomst?

Biomimicry

Het komt vaker voor dat er nieuwe technieken worden bedacht die geïnspireerd zijn op de natuur. Dit heet biomimicry. Lees er hier meer over.

Op dit moment is klimaatverandering één van de grootste bedreigingen op aarde. Sinds 1750 stoten we al grote hoeveelheden broeikasgassen de atmosfeer in. “Verreweg het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de elektriciteits- en warmteproductie,” schrijft de scholier, Justin Lewis-Weber, in zijn paper. En daar heeft hij nu iets op bedacht.

Zonnepanelen in de ruimte
Waarom geen zonnepanelen de ruimte in sturen? Volgens Lewis-Weber heeft dat twee grote voordelen. “Ten eerste schijnt de zon altijd in de ruimte en is ook niet onderworpen aan seizoenen of het weer, zoals wel het geval is op aarde,” schrijft hij in zijn paper. “Ten tweede hoeft het zonlicht niet door de atmosfeer van de aarde gefilterd te worden, waardoor het ongeveer 27% efficiënter is.” Het idee is om zonnepanelen in de vorm van satellieten op het maanoppervlak te bouwen. Vervolgens worden ze in de baan rond de aarde gelanceerd. Hier verzamelen ze energie van de zon, dat vervolgens naar aarde gestraald wordt.

Zelfreplicatie
Er is alleen wel één probleem. Geld. Het zal tienduizenden miljarden dollars kosten om genoeg satellieten op de maan te installeren die de aarde van energie kunnen voorzien. Ook daar heeft Lewis-Weber een antwoord op. Stel nou dat we niet duizenden zonnepanelen de ruimte in lanceren, maar gewoon een paar die zichzelf kunnen repliceren? “De mogelijkheid om jezelf te repliceren, komt veel voor in de natuur,” schrijft Lewis-Weber. Volgens de scholier moet de zelfreplicatie van een zonnepaneel dan ook prima te behalen zijn. Op dit moment bestaan er echter nog geen zelf-replicerende voorwerpen.

Zonnepanelen op de maan.
Zonnepanelen in de vorm van satellieten op de maan.

Volgens Lewis-Weber zijn er nog grote technische hindernissen te overwinnen, maar onmogelijk is het volgens hem niet. “Veel van de onderdelen zijn recent herhaaldelijk aangetoond in laboratoria, en ook in de praktijk getest,” schrijft hij. Het zou dus best kunnen dat over tientallen jaren we geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen, maar onze totale energieproductie van de maan afkomstig is.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd