Frequente kerkganger is vaak te dik

Jonge mensen die religieus zijn, hebben gemiddeld twee keer zoveel kans op overgewicht als mensen die niet religieus zijn. Dat blijkt uit onderzoek.

De wetenschappers bestudeerden 2433 mensen. De proefpersonen waren bij de start van het onderzoek tussen de 20 en 32 jaar oud. Alle proefpersonen werden getest op risicofactoren als diabetes, een hoge bloeddruk en roken. Die tests werden in de 25 jaar die daarop volgde regelmatig herhaald.

Verband
De resultaten varieerden sterk, maar één verband bleek ijzersterk. De mensen die aangaven gelovig te zijn en één keer per week of vaker naar de kerk te gaan, hadden op latere leeftijd gemiddeld een hogere BMI dan de mensen die minder vaak of nooit naar de kerk gingen.

Oorzaak
De oorzaak van dit verband is onduidelijk. “Kerken besteden meer aandacht aan ondeugden zoals roken of drinken,” stelt onderzoeker Matthew Feinstein. “Wij vermoeden dat mensen die vaker naar de kerk gaan ook meer goede werken doen en zichzelf belonen met grotere maaltijden die calorierijker zijn dan goed voor ze is.”

WIST U DAT…

het geloof uitsterft in Nederland?

Huwelijk
Ook het huwelijk zou een rol spelen, zo meent expert Kenneth Ferraro. “We weten dat gewichtstoename na het huwelijk heel normaal is en de meeste religieuze groepen hechten veel waarde aan het huwelijk. Dus men vraagt zich af of de resultaten deels te wijden zijn aan het feit dat religieuze mensen eerder trouwen en dus zwaarder worden.” De onderzoekers wijzen er bovendien op dat de tijd die gelovigen gebruiken om zich voor de kerk in te zetten niet gebruikt kan worden om te sporten.

De studie is verrassend. Veel onderzoeken hebben in het verleden aangetoond dat religie goed is voor de gezondheid. Zo hebben religieuze mensen minder last van stress en leven ze over het algemeen langer. Dat hun BMI er niet op vooruitgaat, is een domper. Maar, zo merken de wetenschappers optimistisch op, er is wel iets aan te doen. Zo zouden er campagnes ontwikkeld kunnen worden die specifiek bedoeld zijn voor gelovigen. En deze zijn met behulp van de hiërarchie die er al in de kerk is gemakkelijker onder de aandacht te brengen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd