Frequente gamer heeft ander brein

Het brein van fervente gamers verschilt van dat van mensen die niet of weinig gamen, zo blijkt. Maar hoe dat verband nu precies zit?

De onderzoekers verzamelden 154 jongeren van veertien jaar. Ze vroegen de jongeren hoe vaak ze gameden. Jongeren die meer dan negen uur per week gameden, werden beschouwd als ‘fervente gamers’.

Scan
Vervolgens werden hersenscans gemaakt van alle proefpersonen. Mensen die zeer vaak gameden, bleken een iets ander brein te hebben. Zo was het deel van het brein dat ons beloont een stuk groter bij deze proefpersonen, zo schrijven de onderzoekers in het blad Translational Psychiatry.

WIST U DAT?

…in Nederland naar schatting 12.000 jongeren gameverslaafd zijn?

Beloning
Dit deel van het brein wordt geactiveerd wanneer wij mensen iets fijns meemaken. Het brein beloont ons dan door stofjes los te laten die ons een goed gevoel geven. Dat gebeurt bijvoorbeeld na seks of na een lekkere maaltijd. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat dit deel van het brein ook een rol speelt bij verslavingen.

De onderzoekers benadrukken dat het nog te vroeg is om te stellen dat gamen het brein verandert. Het kan namelijk ook zijn dat mensen sneller gaan gamen als ze een iets ander brein hebben. Het verband blijft dus onduidelijk. “Het lijkt heel plausibel dat een halve dag per week videospelletjes spelen het brein structureel verandert,” stelt onderzoeker Luke Clark. Maar daar is geen bewijs voor. Nader onderzoek is dan ook hard nodig. De wetenschappers gaan nu volwassenen die nog nooit gegamed hebben, videospelletjes laten spelen. Hieruit moet dan blijken of het beloningscentrum in de hersenen door gamen groeit.

Bronmateriaal

"Computer gamers' brains 'differ'" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Honey Bunny (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd