Foto’s maken in een museum tast onze herinneringen aan dat museumbezoek aan

museum

Tijdens een bezoek aan een museum maken fototoestellen doorgaans overuren: alles moet worden vastgelegd, zodat we het ons later goed kunnen herinneren. Een slecht idee, zo blijkt nu uit onderzoek. Wanneer we foto’s van objecten maken, kunnen we ze later juist slechter herinneren dan wanneer het fototoestel in de tas blijft.

Die conclusie trekken psychologen op basis van experimenten. In een eerste experiment kregen proefpersonen een rondleiding door een museum. Ze kregen de opdracht om bepaalde objecten goed in zich op te nemen door deze of te fotograferen of heel goed te bestuderen. De volgende dag kregen de proefpersonen vragen over de objecten. De proefpersonen die de objecten gefotografeerd hadden, herkenden de objecten die ze gefotografeerd hadden, minder goed. Ook konden ze – in vergelijking met de proefpersonen die alleen maar geobserveerd hadden – minder vragen over de objecten correct beantwoorden.

Technologie
Onderzoeker Linda Henkel denkt de resultaten wel te kunnen verklaren. “Wanneer mensen erop vertrouwen dat de technologie ze helpt herinneren – ze rekenen dan op de camera en denken dan dus niet zo op te hoeven letten – kan dat een negatieve invloed hebben op de mate waarin ze zich hun eigen ervaringen kunnen herinneren.”

WIST U DAT…

…onlangs een ‘mislukt’ schilderij van Van Gogh is ontdekt?

Nog een keertje kijken
De meeste mensen die foto’s maken, doen dat zodat ze deze later nog eens bekijken kunnen. Men zou toch denken dat mensen die met die instelling foto’s maken en deze later daadwerkelijk bestuderen, zich de objecten beter kunnen herinneren dan de mensen die de objecten slechts eenmalig bestuderen? Henkel onderschrijft dat, maar merkt direct op dat in de praktijk maar weinig terechtkomt van het ‘bestuderen van vakantiefoto’s’. Ze wijst erop dat de enorme hoeveelheid en het feit dat digitale foto’s vaak gewoon op de pc blijven staan, voorkomt dat mensen er actief mee aan de slag gaan.

Henkel zet haar studie voort. Zo wil ze graag achterhalen of datgene wat er op de foto te zien is – bijvoorbeeld of iemand er zelf op staat – nog invloed heeft op onze herinneringen aan dat moment.

Bronmateriaal

"No Pictures, Please: Taking Photos May Impede Memory of Museum Tour" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Peter Morgan (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd