Foto-emissie: elektronen twijfelen heel even

Een internationale groep van wetenschappers heeft een opvallende vertraging waargenomen tijdens foto-emissie. Wetenschappers gebruikten lichtpulsen om elektronen uit atomen te stoten. Tot nu toe dachten zij dat elektronen direct na de inslag van fotonen het atoom verlaten. Dit is niet het geval.

Wanneer atomen licht absorberen, bereiken elektronen een aangeslagen toestand. Een aangeslagen elektron is een elektron dat een hogere potentiële energie bezit dan strikt noodzakelijk. Als de lichtdeeltjes – zogenaamde fotonen – genoeg energie bezitten, is het mogelijk dat ze elektronen uit atomen stoten. Dit effect is bekend als foto-emissie.

Wetenschappers hebben het proces nagebootst in een laboratorium om te meten of een elektron direct het atoom verlaat, of dat er sprake is van een kleine vertraging. De fysici plaatsten een laser op neon-atomen en hielden het proces zeer nauwkeurig in de gaten.

Twintig attoseconden
Wat blijkt: elektronen verlaten het atoom twintig attoseconden na de aankomst van fotonen. “Eén attoseconde is een miljardste van een miljardste van een seconde, oftewel een zeer korte tijdperiode”, legt professor Reinhard Kienberger van Junior Research Group Attosecond Dynamics uit. “Elektronen twijfelen heel even voordat ze een atoom verlaten.”

Van groot belang
Het begrijpen van interacties tussen de kleinste deeltjes is van groot belang. “Deze interacties hebben invloed op alle biologische en chemische processen”, zegt Ferenc Krausz. “En natuurlijk op de snelheid van microprocessoren, die aanwezig zijn in het hart van iedere computer.”

Record
De vertraging van twintig attoseconden is de kleinste direct waargenomen vertraging ooit.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd