‘Fossiele brandstoffen dodelijker dan kernenergie’

Met de ramp in Japan nog vers in het geheugen hebben veel mensen momenteel wat moeite met kernenergie. Onterecht, zo stelt de IEA (International Energy Agency): fossiele brandstoffen eisen veel meer levens dan kernenergie.

In 2002 deed de IEA uitgebreid onderzoek naar energiebronnen en de risico’s die daarbij kwamen kijken. Eerdere studies werden geanalyseerd en gebundeld.

Straling
Het hele proces van het verkrijgen van energie werd onder de loep genomen: van het onttrekken van energie tot de (schadelijke) restanten die na gebruik ervan overbleven. Er werd gekeken naar de ongelukken die tijdens het verkrijgen van die energie gebeurden, maar ook werden de effecten op lange termijn (bijvoorbeeld blootstelling aan emissies of straling) bestudeerd.

Nucleaire energie
Uit het onderzoek kwam naar voren dat nucleaire energie veruit de minst gevaarlijke energiebron was. Kolen waren het gevaarlijkst.

WAT VINDT U?

Uitstoot
Met name de uitstoot bleek de fossiele brandstoffen fataal te worden. Alleen al aan de fijne deeltjes die Amerikaanse kolenfabrieken uitstoten, sterven jaarlijks 13.200 Amerikanen. Ter vergelijking: de problemen bij Chernobyl in 1986 resulteren volgens schattingen hooguit in 9000 doden.

Delven
Rampen zijn vreselijk, maar leveren lang niet de meeste doden op, zo concludeert de IEA. Zelfs als we alleen naar nucleaire energie kijken, zijn rampen niet doodsoorzaak nummer één. Het delven van uranium eist veel meer levens.

Onzichtbaar
Toch is het niet verwonderlijk dat mensen zo wantrouwig zijn als het om nucleaire energie gaat. Het ziektebeeld van iemand die is blootgesteld aan straling is grillig. En vaak verloopt de ziekte heel snel. Mensen die aan uitstoot van fossiele brandstoffen worden blootgesteld sterven vaak veel later pas en dan wordt hun doodsoorzaak (bijvoorbeeld een hartaanval) niet meer in verband gebracht met emissies.

Of energiebronnen met een iets duurzamer karakter wel veiliger zijn dan nucleaire energie is overigens twijfelachtig. Neem de ramp die in 1975 China trof. Middels een kunstmatig stuwmeer moest hier energie worden opgewekt. Toen een tyfoon de dam liet instorten, kwamen zeker 230.000 mensen om.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd