Fossiel van mysterieus ‘monster’ ontdekt

In de VS is een monsterachtig fossiel gevonden. Een naam heeft het organisme nog niet, maar men denkt aan ‘Godzillus’.

Met die naam zou het fossiel vernoemd worden naar de gevreesde ‘Godzilla’. En dat is niet zo heel vergezocht, zo legt Ron Fine, de man die het fossiel vond, uit. “Ik wist direct dat ik een ongebruikelijk fossiel had gevonden. Stel u een saguaro-cactus (zie de foto hierboven, red.) voor met platte takken en in plaats van de gebruikelijke verticale strepen, horizontale strepen. Dat is de beste beschrijving die ik kan geven.”

Het fossiel bestaat uit vele stukken. Foto: Lisa Ventre (via UC.edu).
Nieuw
Het organisme moet bijna twee meter lang en één meter breed zijn geweest en leefde waarschijnlijk zo’n 450 miljoen jaar geleden. Het is zonder enige twijfel nieuw voor de wetenschap en de onderzoekers weten ook zeker dat het een levend wezen is geweest. “We weten alleen niet precies wat het is,” moet onderzoeker David L. Meyer bekennen.

Overeind?
Maar de identiteit van het fossiel is niet de enige vraag die de onderzoekers bezighoudt. Ze willen ook graag weten hoe het organisme stierf en hoe de soort is ontstaan. Maar ook het uiterlijk van het organisme is nog in nevelen gehuld. “Mijn persoonlijke theorie is dat het rechtovereind stond met takken die in alle richtingen wezen,” stelt Fine. “Als dat klopt dan moet de bovenste tak zich op een hoogte van 2,7 meter hebben bevonden.”

De onderzoekers hopen dat collega’s of amateurs ze een beetje op weg kunnen helpen door met ideeën over het fossiel te komen die zij kunnen toetsen. Een ander veelbelovend aanknopingspunt zijn kleine trilobieten die op het organisme zijn gevonden. Door deze beter te bestuderen, kunnen ze misschien ook meer over het organisme te weten komen.

Bronmateriaal

"Mysterious 'Monster' Discovered By Amateur Paleontologist" - UC.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Indraneel Majumdar (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd