Focussen op uiterlijk partner maakt ongelukkig

Mensen die bij de keuze voor een partner gefocust zijn op de uiterlijke kenmerken, zijn vaak ongelukkiger in hun relatie, zo blijkt.

Er is al heel veel onderzoek gedaan naar de invloed die het uiterlijk op iemand heeft. Maar nog nooit werd gekeken welke invloed het uiterlijk van de partner op een relatie heeft. Onderzoeker Eileen Zurbriggen besloot op onderzoek uit te gaan.

Onderzoek
Ze verzamelde 159 studenten en liet ze vragen beantwoorden over hun relatie, hoe vaak ze in aanraking kwamen met de media en in hoeverre ze anderen of zichzelf als een lustobject zagen. Dat laatste werd vastgesteld met stellingen als: ‘Ik vergelijk mijn eigen uiterlijk of het uiterlijk van mijn partner nooit met het uiterlijk van anderen’.

WIST U DAT…

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat mannen hun partner vaker als een lustobject zien dan vrouwen. Maar beide seksen zagen zichzelf in evengrote mate als lustobject. Hoe vaker studenten in aanraking kwamen met media die mensen als objecten neerzetten, hoe meer ze zich op het uiterlijk van hun partner richtten. Of de proefpersonen zichzelf ook als lustobject zagen, was opvallend genoeg afhankelijk van tijdschriften en niet van andere media.

Seks
Als een man of vrouw de partner als een object zag dan had dat grote invloed op de relatie. Zo waren mensen die zich richtten op het uiterlijk van de partner over het algemeen minder gelukkig. De mannen waren op het gebied van seks ook minder tevreden als ze zich op het uiterlijk van zichzelf of de partner richtten.

Het is opvallend. Wellicht concentreren de geliefden zich zoveel op het uiterlijk dat ze minder met de partner als geheel bezig zijn en daardoor een weinig bevredigende en intieme relatie hebben. “Dus als mensen zichzelf als een object zien dan doen ze zichzelf pijn en de media kunnen ervoor zorgen dat mensen ook de partner als object gaan zien en dat beschadigt weer de relaties,” concludeert expert Janet Hyde, die niet bij het onderzoek betrokken was.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd