Filmsterren en relaties: opleiding doet ertoe

Wie een relatie met een filmster wil beginnen, hoeft zich niet in allerlei bochten te wringen: hetzelfde opleidingsniveau vergroot de kansen al flink, zo blijkt.

Er is al heel veel onderzoek gedaan naar relaties. Waarom kiezen twee mensen voor elkaar? Uit studies is gebleken dat partners vaak een gelijk opleidingsniveau hebben. Onderzoekers namen daarbij aan dat een gelijk opleidingsniveau leidde tot een min of meer gelijk salaris en dat dat de reden was. Of dat mensen die even hoog opgeleid zijn dezelfde interesses hebben en daarom voor elkaar kiezen.

Relaties
Een onderzoek onder filmsterren lost het mysterie op. Onderzoeker Gustaf Bruze verzamelde gegevens van tal van sterren: onder meer hun opleidingsniveau, informatie over hun huwelijk(en) en inkomsten. Hij ontdekte dat opleiding geen invloed had op het succes van filmsterren: een hoge opleiding leidde niet tot meer inkomsten of Oscars. Maar in relaties speelde de opleiding wel een grote rol, zo bleek.

WIST U DAT…

uitstel van seks uitmondt in een gezondere relatie?

Altijd belangrijk
Tegelijkertijd stelde Bruze vast dat sterren hun partner zelden op school tegenkomen en dat sterren ook niet gecast worden op basis van hun opleidingsiveau. De kans dat twee even hoog opgeleiden elkaar op de set ontmoeten, is dus ook wat kleiner. “Dat wijst erop dat mannen en vrouwen een grote voorkeur hebben voor de kenmerken van een partner die samenhangen met de opleiding en niets met geld te maken hebben,” legt Bruze uit. “En de keuze voor iemand met een gelijke opleiding zou blijven, zelfs als mannen en vrouwen niet met collega’s die even hoog opgeleid zijn zouden werken en elkaar ook niet meer op school zouden ontmoeten.”

Met dank aan de sterren is weer een mysterie opgelost. Het onderzoek zal diverse tienermeiden hoop geven: goed je best doen op school en een carrière aan de universiteit ambiëren kan een relatie met Justin Bieber zomaar een stukje dichterbij brengen.

Bovenstaande foto is gemaakt door Georges Biard (via Wikimedia Commons).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd