Farao’s droegen wapens..en gebruikten ze

Nieuw onderzoek wijst erop dat farao’s hun wapens niet alleen voor rituelen gebruikten, maar er ook echt met ten strijde trokken.

Dat farao’s, maar ook andere leden van het koninklijk huis de trotse eigenaren van dolken, zwaarden en bijlen waren, is niets nieuws. Maar alle literaire bronnen wijzen erop dat de royalty’s deze wapens enkel voor ceremoniële doeleinden bij zich droegen.

Wapens
Het komt dan ook als een verrassing dat egyptoloog Daniel Boatright iets heel anders heeft ontdekt. Hij analyseerde 125 Egyptische wapens uit de Bronstijd. Hoewel de exacte eigenaar van de wapens niet meer te achterhalen is, is het aannemelijk dat in ieder geval een deel ervan toebehoorde aan hoogwaardigheidsbekleders. “Er is heel weinig bewijs dat ze (de wapens, red.) toebehoren aan de gemiddelde burger,” stelt Boatright.

Slijtage
De egyptoloog legde de wapens onder de microscoop en voerde diverse testen uit. “Het grappige is dat de meeste wapens echt gebruikt konden worden. Er waren er maar heel erg weinig die enkel als ornament of ritueel wapen dienst konden doen.” De helft van alle wapens vertoonde bovendien slijtplekken. Het bewijs dat ze wel degelijk gebruikt werden. Het wijst erop dat hoogwaardigheidsbekleders en leden van het koninklijk huis meegingen als er oorlog gevoerd moest worden. Mogelijk executeerden ze ook gevangenen.

Eén van de meer interessante wapens was een bronzen dolk die volgens archeologen toebehoorde aan Kamose: de zoon van farao Ta’a II. De dolk is mogelijk door Kamose gebruikt om de dood van zijn vader te wreken. De mummie van Ta’a II vertoont namelijk diverse wonden, aangebracht met behulp van een bijl. De farao stierf een gewelddadige dood en Kamose zou uit zijn geweest op wraak. Ook op deze dolk zijn slijtageplekken gevonden. De jonge farao wist dus heel goed hoe hij zijn wapen moest gebruiken. En dat geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor de andere farao’s en hun familie en vrienden.

Bovenstaande afbeelding laat de gehavende mummie van Ta’a II zien.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd