Fabricage plastics nu zonder aardolie

Chemische producten hoeven voortaan niet meer uit aardolie gemaakt te worden. Er is nu een duurzamer alternatief: snoeiafval.

Veel chemische producten zoals medicijnen, plastic en verf worden nu nog uit aardolie verworven. Met het oog op de toekomst – een aardolietekort dreigt – lijkt de nieuwe vinding van scheikundigen van de Universiteit Utrecht een uitkomst. Zij ontwikkelden een katalysator die het gas dat vrijkomt uit biomassa kan omzetten in belangrijke bouwstenen voor de productie van deze ‘plastics’.

Onderzoek
Harry Bitter en zijn groep werkten al langere tijd aan de omzetting van synthesegas naar brandstoffen: de zogeheten Fischer-Tropschsynthese. “Voor deze omzetting zijn er katalysatoren nodig en hierdoor hebben wij veel kennis vergaard op dit gebied,” vertelt Bitter aan Scientias.nl. Het team vroeg zich af of zij ook in staat waren om uit synthesegas kleine moleculen te maken, “en dus geen grote moleculen die nodig zijn voor brandstoffen”. Bitter vertelt: “Hier waren al katalysatoren voor, maar deze waren niet stabiel genoeg en konden de reactie niet lang genoeg volhouden.” Genoeg reden voor de onderzoeker om te werken aan een betere katalysator.

WIST U DAT…

…onlangs een schimmel is ontdekt die plastic eet?

Katalysator
En dat lukte: “We zijn er achter gekomen dat ijzerdeeltjes van ongeveer 20 nanometer op een geschikt dragermateriaal van alfa-alumina en koolstofnanovezels het prima doen als katalysator,” vertelt Bitter. En dat is niet het enige verrassende resultaat van het onderzoek: “De katalysator werkt zelfs nog beter wanneer er een beetje verontreiniging in de vorm van zwavel en natrium aanwezig is. Dit resultaat is verrassend, want de meeste katalysatoren kunnen niet tegen zwavel en natrium.”

Milieu
Bitter constateert dat de vinding erg goed is voor het milieu: “Uiteindelijk zullen alle producten een keer in afvalverbranding eindigen. Als je aardolie gebruikt om producten te maken, zorg je ervoor dat er extra CO2 gemaakt wordt. Biomassa is opgebouwd uit CO2 en als je de producten die gemaakt zijn van biomassa verbrandt, is de cirkel (CO2 > biomassa > producten > CO2) rond en komt er geen of weinig CO2 in de atmosfeer.”

Of veel bedrijven deze nieuwe techniek nu gaan gebruiken hangt van veel zaken af volgens Bitter. “We hebben er met ons onderzoek voor gezorgd dat er een nieuwe route open ligt om plastic te maken. Er zullen nu procesanalyses gemaakt moeten worden om te bezien welke route het beste is: biomassa of aardolie.” In ieder geval heeft Dow chemicals in Terneuzen al interesse; zij werkten mee aan het onderzoek.

Bronmateriaal

"Supported Iron Nanoparticles as Catalysts for Sustainable Production of Lower Olefins" - sciencemag.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door myfuture (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd