ExxonMobil wist in de jaren zeventig al heel nauwkeurig hoe het ons klimaat zou verwoesten (maar ontkende dat vervolgens decennia)

De oliegigant beschikte vijftig jaar geleden al over opmerkelijk betrouwbare en bekwame klimaatprojecties. Maar ondanks die vaardige voorspellingen, bleef de multinational twijfel zaaien over de opkomende crisis.

In de afgelopen decennia is onomstotelijk vastgesteld dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Olieproducent ExxonMobil heeft dat echter altijd in twijfel getrokken. Nu blijkt dat ze intern wel beter wisten. Een nieuw onderzoek toont aan dat het bedrijf vanaf de jaren zeventig met ‘schokkende vaardigheid en nauwkeurigheid’ de opwarming van de aarde modelleerde en voorspelde. “We ontdekten dat hun projecties niet alleen buitengewoon bekwaam waren, maar dat ze vaak ook beter waren dan voorspellingen die tegelijkertijd door onafhankelijke academici en overheidswetenschappers werden gedaan,” aldus onderzoeker Naomi Oreskes.

Het begin
Het debat over wanneer ExxonMobil precies op de hoogte was van de impact van koolstofemissies, begon in 2015. Destijds kwam naar buiten dat de oliegigant al in de jaren zeventig een intern onderzoek had uitgevoerd naar de kwestie. Enkele jaren later kwam vervolgens naar buiten dat het bedrijf zich wel degelijk bewust was van de dreiging van de opwarming van de aarde. Zo konden wetenschappers aantonen dat er een systematische discrepantie bestond tussen wat ExxonMobil intern en in academische kringen zei en wat ze het publiek vertelden. “We kwamen tot de conclusie dat ze het publiek aantoonbaar hadden misleid, door in wezen stilletjes bij te dragen aan de klimaatwetenschap en toch luidkeels twijfel over die wetenschap zaaien,” zegt onderzoeker Geoffrey Supran.

Nauwkeurig
Kortom, dat ExxonMobil wist dat de uitstoot van fossiele brandstoffen tot de opwarming van de aarde leidt, was al bekend. Maar nu blijkt hoe nauwkeurig hun voorspellingen waren. In de nieuwe studie zijn onderzoekers in de cijfers gedoken en laten voor het eerst de ongelofelijke precisie zien van niet eerder gerapporteerde voorspellingen van ExxonMobil-wetenschappers tussen 1977 en 2003. Het team ontdekte een serie van opmerkelijk betrouwbare modellen en analyses die de opwarming van de aarde voorspellen door de uitstoot van kooldioxide. Concreet voorspelde ExxonMobil dat de uitstoot van fossiele brandstoffen zou leiden tot 0,20 graden Celsius opwarming van de aarde per decennium, met een foutmarge van 0,04 graden – een trend die grotendeels juist is gebleken.

Samenvatting van alle projecties van de opwarming van de aarde gerapporteerd door ExxonMobil-wetenschappers in interne documenten tussen 1977 en 2003 (grijze lijnen), bovenop historisch waargenomen temperatuurverandering (rood). Afbeelding: Geoffrey Supran

Het betekent dat de klimaatprojecties van ExxonMobil in grote overeenstemming zijn met latere waarnemingen. Concreet blijkt dat tussen de 63 en 83 procent van de modellen die door ExxonMobil-wetenschappers werden gerapporteerd, consistent waren met later waargenomen temperaturen. “Onze studie is de allereerste systematische beoordeling van de klimaatprognoses van een bedrijf gespecialiseerd in fossiele brandstoffen,” zegt Supran. “En we weten nu pas echt wat ze wisten. Wat we ontdekten, is dat uitstekende wetenschappers binnen ExxonMobil tussen 1977 en 2003 de opwarming van de aarde hebben gemodelleerd en voorspeld met, eerlijk gezegd, schokkende vaardigheid en nauwkeurigheid. Maar de daaropvolgende decennia hebben ze diezelfde klimaatwetenschap standvastig ontkend.”

Bijzonder bekwaam
Wat met name opvalt, is dat de voorspellingen van ExxonMobil zelfs beter waren dan die van sommige andere academici en overheidswetenschappers. De projecties gemodelleerd door ExxonMobil-wetenschappers hadden bijvoorbeeld een gemiddelde ‘vaardigheidsscore’ van 72 ± 6 procent, met als hoogste score 99 procent. Ter vergelijking: de voorspellingen van NASA-wetenschapper Dr. James Hansen over de opwarming van de aarde, gepresenteerd aan het Amerikaanse Congres in 1988, hadden vaardigheidsscores variërend tussen de 38 en 66 procent. Het laat zien hoe bijzonder bekwaam de wetenschappers bij de oliegigant waren.

Andere punten
Uit de studie blijkt verder dat de oliegigant terecht een theorie over een mogelijke nieuwe ijstijd verwierp en nauwkeurig voorspelden wanneer door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde voor het eerst zou worden opgemerkt. Daarnaast beschikten ze over een redelijke schatting van het ‘koolstofbudget’ om de opwarming onder de 2 graden Celsius te houden. Op elk van deze punten waren de publieke verklaringen van het bedrijf echter in tegenspraak met de eigen wetenschappelijke gegevens.

“De studie ontkracht nadrukkelijk dat ExxonMobil valselijk is beschuldig van klimaatmisdrijven,” concludeert Supran. “Het bedrijf overdreef onzekerheden, bekritiseerde klimaatmodellen, mythologiseerde de afkoeling van de aarde en veinsde onwetenheid over wanneer – en of – door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde meetbaar zou zijn. En dat alles terwijl er werd gezwegen over het gevaar van fossiele brandstoffen. Onze analyse bezegelt dan ook de deal over de kwestie. We hebben nu volledig onweerlegbaar bewijs dat ExxonMobil de opwarming van de aarde al vroeg nauwkeurig voorspelde, maar vervolgens verdoezelde.”

Bronmateriaal

"Exxon disputed climate findings for years. Its scientists knew better." - Harvard University

"New Harvard study puts a number on what ‘Exxon knew’ decades ago about climate science" - Harvard University (via EurekAlert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: Gagliardi Photography (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd