Evolutie in de Bahama’s

Veel mensen denken dat evolutie iets van vroeger is dat nu niet meer te achterhalen of te bewijzen valt. Fout! Onderzoekers gebruikten onlangs diverse kleine eilanden in de Bahama’s om de evolutie naar hun hand te zetten. En met succes!

De onderzoekers spanden over een aantal kleine eilandjes netten. Deze zorgden ervoor dat vogels niet langer bij de hagedissen konden komen. Andere, vergelijkbare eilandjes bleven gewoon toegankelijk.

Vervolgens keken de onderzoekers hoe de populatie hagedissen zich ontwikkelde. “We ontdekten dat hagedissen afhankelijk van hun grootte en snelheid door roofdieren gepakt werden,” legt onderzoeker Robert Cox uit. “Maar we ontdekten ook dat een toename in de dichtheid van de hagedissen (op de eilanden met netten erover, red.) een natuurlijke selectie op gang bracht. Hierbij waren de grote en snelle dieren juist in het voordeel.”

Wanneer er weinig hagedissen door vogels worden uitgeschakeld, neemt de concurrentie om voedsel, ruimte en andere bronnen toe. De sterkste – oftewel ‘the fittest’ – heeft dan een streepje voor.

Volgens de onderzoekers is hun studie met name belangrijk, omdat deze laat zien dat evolutie nog steeds plaatsvindt. Sterker nog: wij mensen kunnen deze in sterke mate beïnvloeden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd