Evolueerde de mens in Azië?

 BIOLOGIE  Een 35 miljoen jaar oud fossiel van een primaat zet alles wat we al dachten te weten over de evolutie van de mens op zijn kop. Het fossiel van een rechterkaak is in Thailand aangetroffen en wijst erop dat primaten, waaronder apen, maar ook de mens, niet in Afrika maar in Azië zijn ontstaan.

Het fossiel werd al in 1996 in een verlaten koolmijn in het zuiden van Thailand gevonden en is een restant van een gibbon-achtig dier. Archeologen uit Frankrijk en Zwitserland hebben meegewerkt aan een grondig onderzoek naar de kaak. “Het is het meest perfecte stuk dat we ooit van een primaatfossiel in dit land hebben gevonden,” vertelt onderzoeker Yaowalak Chaimanee. Volgens hem bewijst de vondst dat de primaten, waaronder apen en mensen, oorspronkelijk in Azië zijn geëvolueerd; het oudste fossiel van een primaat dat ooit in Afrika is gevonden is ‘slechts’ 32 miljoen jaar oud.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd