Europese steden kunnen netto nul-uitstoot binnen 10 jaar halen als ze vergroenen

Een beetje meer bomen, gras en parkjes maken een stad niet alleen leefbaarder, het leidt ook tot een afname van de CO2-uitstoot. Binnen tien jaar zouden tientallen Europese steden op die manier de netto nul kunnen halen. 

Dat is de hoopvolle conclusie van een onderzoek door wetenschappers uit Zweden, China en de Verenigde Staten. De aanleg van parken, daktuinen en ‘streetscape’-elementen draagt bij aan de capaciteit van een stad om koolstof op te slaan en kan zo zelfs leiden tot een afname van de totale CO2-uitstoot. Voor 54 Europese steden zijn de effectiefste methodes op een rij gezet. Verrassend genoeg is de netto nul – waarin er dus niet meer CO2 wordt uitgestoten dan er wordt opgeslagen – goed haalbaar door een aantal groene maatregelen te nemen. De wetenschappers berekenden dat er zelfs een gemiddelde afname van de CO2-uitstoot mogelijk is van 17,4 procent.

Vergroenen
Hoofdonderzoeker Zahra Kalantari van het Zweedse KTH Royal Institute of Technology legt uit dat het team heeft gekeken naar de indirecte manieren waarop zogenoemde ‘natuuroplossingen’ kunnen bijdragen aan een CO2-neutrale wereld. “Door natuuroplossingen in te zetten zorg je er niet alleen voor dat een deel van de uitstoot van een stad wordt gecompenseerd, ze kunnen ook leiden tot een afname van de emissies en het verbruik van fossiele brandstoffen”, zegt professor Kalantari.

De resultaten zijn tot stand gekomen door de gegevens van eerdere studies naar de effecten van natuuroplossingen naast elkaar te leggen. De wetenschappers namen onder andere stadslandbouw, vochtdoorlaatbare trottoirs die het mogelijk maken dat regenwater door de grond geabsorbeerd wordt, smallere wegen met meer bomen en planten, het beschermen van de leefomgeving van wilde dieren en de ontwikkeling van betere omstandigheden voor wandelaars en fietsers onder de loep.

Stadsklimaat verbeteren
Zo zorgen bomen, stadsparken en groene ruimte ervoor dat bewoners en bezoekers hun auto deels thuislaten en kiezen voor de fiets, een wandeling of een andere milieuvriendelijke manier om van A naar B te gaan. Samen met andere oplossingen, zoals een groene infrastructuur, verbeteren dit soort maatregelen het microklimaat in de stad door de warmte en de kou te absorberen. Het resultaat hiervan is dat er minder energie verbruikt wordt in de gebouwen.

Prioriteiten stellen
Ook hebben de onderzoekers bekeken welke methodes het beste werken in welke stad, hoe je ze op de meest effectieve manier inzet en welke maatregelen de prioriteit horen te krijgen. In de studie staat bijvoorbeeld een passage over de Duitse stad Berlijn, waar de nadruk zou moeten liggen op groene gebouwen en groene ruimte in de stad. Dit zou een verlaging van de koolstofemissie van 6 procent opleveren voor woonhuizen, 13 procent voor de industrie en 14 procent voor transport.

“Er zijn veel studies die de effecten van natuuroplossingen individueel hebben onderzocht, maar wij hebben al deze bevindingen samengevoegd en het potentiële systemische effect in kaart gebracht”, zegt Kalantari. “En dat geeft een belangrijk en volledig nieuw beeld.”

Wat is groene infrastructuur?
Groene infrastructuur biedt tal van nuttige functies en voordelen binnen een ruimtelijk gebied. Denk aan het behoud van biodiversiteit, de aanpassing aan klimaatverandering, afvoer van water na zware buien, afspreken of bewegen in groene ruimte of zelfs het scheppen van banen en het vergroten van de waarde van onroerend goed. Groene infrastructuur kan, in tegenstelling tot grijze infrastructuur, een oplossing bieden voor meerdere dingen tegelijk.
Wat is ‘streetscaping’?
Streetscaping is een manier om het ontwerp van de infrastructuur in de stad te analyseren en de impact die het heeft op de weggebruikers en omwonenden. Het is op het idee gestoeld dat een straat niet alleen voor gemotoriseerd verkeer bestaat, maar ook een plek is waar mensen allerlei andere activiteiten ondernemen. Zo moet er ruimte zijn voor brede trottoirs en voetgangersoversteekplaatsen, groene buffers tussen wandelaars en voertuigen, plantenbakken, zitbankjes, openbare kunstuitingen, fietsenrekken en voldoende verlichting.

Bronmateriaal

"Contribution of prioritized urban nature-based solutions allocation to carbon neutrality" - Nature
Afbeelding bovenaan dit artikel: Chunyip Wong / Getty (via Canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd