Eureka!-momenten lijken schaarser te worden in de wetenschap en dat komt mogelijk doordat wetenschappers elkaar ook minder vaak ontmoeten

Tegenwoordig werken velen op afstand. En dit zou kunnen leiden tot een afname van het aantal baanbrekende ontdekkingen en revolutionaire doorbraken.

Een opmerkelijk aspect van de moderne tijd is de mogelijkheid om samen te werken, ongeacht waar je je bevindt. Wetenschappers kunnen nu samenwerken met collega’s, zelfs als zij aan de andere kant van de wereld wonen. Hierdoor kunnen er teams worden gevormd bestaande uit de meest getalenteerde geesten in het vakgebied. Toch blijkt dit ook een opvallend nadeel te hebben. Want nieuw onderzoek wijst uit dat teams die op deze manier samenwerken minder baanbrekende ideeën of radicale innovaties voortbrengen dan teams die fysiek bij elkaar komen.

Studie
Om vast te stellen of er tegenwoordig inderdaad minder revolutionaire ideeën uit de wetenschap voortkomen dan voorheen, analyseerden onderzoekers gegevens van 20 miljoen onderzoeksartikelen die tussen 1960 en 2020 in peer-reviewed tijdschriften zijn verschenen. Wanneer een artikel vaak werd aangehaald, maar het eerdere onderzoek over hetzelfde onderwerp waarnaar het verwees niet, trokken de onderzoekers de conclusie dat het een nieuw perspectief op het onderwerp vertegenwoordigde. Een waar eureka-moment. Om te achterhalen welke teams persoonlijk samenwerkten en welke op afstand, maakte de onderzoekers gebruik van de institutionele affiliaties van de auteurs. Als alle teamleden zich in dezelfde stad bevonden, gingen ze ervan uit dat het een ter plaatse werkend team was en ze elkaar waarschijnlijk regelmatig persoonlijk ontmoetten. Als minstens één teamlid in een andere stad woonde, classificeerden ze het team als een op afstand werkend team.

Minder baanbrekende ontdekkingen
De resultaten zijn duidelijk. “We kwamen tot de ontdekking dat als mensen verder van elkaar verwijderd waren, ze minder baanbrekende ontdekkingen deden,” zegt onderzoeker Yiling Lin. “Teams die fysiek op dezelfde locatie werken, presteren beter.”

Meer verbondenheid
Hoewel computers en internet de slimste mensen in staat stellen om samen te werken, betekent dit dus niet automatisch dat er meer briljante ingevingen zullen zijn. “Je zou denken dat als we meer met elkaar verbonden zijn, we alleen maar verbeteren,” zegt onderzoeker Lingfei Wu. “Maar misschien zijn er toch echte mensen in echte kamers nodig om wetenschap te bedrijven en nieuwe, ontwrichtende ideeën te genereren.”

Verschil
Toch roept dit ook prangende vragen op. “Wat is het fundamentele verschil tussen samenwerken op afstand en samenwerken in persoon?” Vraagt Lin zich hardop af. In een vervolgonderzoek wilde ze beter begrijpen waarom teams die samen op dezelfde plek zijn, beter presteren dan teams die op afstand werken. Om dat te achterhalen, begon ze met het analyseren van de taken die elke onderzoeker in de bestudeerde studies had gehad. En al gauw komt ze tot een interessante ontdekking. “Teams die op afstand samenwerken, waren meer gericht op technisch werk, zoals het uitvoeren van experimenten en het analyseren van gegevens,” verklaart ze. Dat zou kunnen komen doordat de tools die ze gebruiken, zoals computers voor programmeren of algoritmen voor het analyseren van gegevens, overal direct toegankelijk zijn. Aan de andere kant waren teams die persoonlijk samenwerkten betrokken bij meer conceptueel werk, zoals het bedenken van hypothesen en schrijven, wat eerder zou kunnen leiden tot nieuwe en soms baanbrekende ideeën.

Type werk
Het team had hun antwoord gevonden. Het zat dus klaarblijkelijk in het soort werk dat wetenschappers deden. Teams die persoonlijk samenwerkten, waren geneigd om het type werk te verrichten dat eerder zou leiden tot eureka-momenten. Toch is dit volgens de onderzoekers nog niet helemaal een bevredigend antwoord. “Tot nu toe hebben we wetenschappelijk vastgesteld dat persoonlijke communicatie essentieel is voor deze baanbrekende ideeën,” zegt Wu. “Maar we blijven nieuwsgierig. Want waaróm is dat zo?”

Waarom
Het is een vraag waarvoor de onderzoekers nog geen verklaring hebben kunnen vinden. Al hebben ze wel voorzichtige vermoedens. “Als we allemaal samen zijn, wordt de samenwerking intensiever,” denkt Wu. “De gesprekken op Zoom voelen vaak heel afstandelijk aan. Het stimuleert niet de spontane interacties die tot gedurfde nieuwe ideeën kunnen leiden.”

Toch betekent dit niet dat teams die op afstand werken geen waarde hebben. Ook zij hebben een belangrijke rol, vooral bij taken in een later stadium van een onderzoek. Teams die persoonlijk samenwerken, zijn echter wel meer geneigd om bij te dragen aan nieuwe, innovatieve en baanbrekende ideeën. “Samenwerking is essentieel, maar het lijkt erop dat het huidige systeem ons hierin niet meer optimaal ondersteunt,” betoogt Wu. “Voor baanbrekende ontdekkingen is samenwerking nodig, maar ons huidige onderzoekssysteem lijkt ons eerder te verdelen dan te verenigen.”

Bronmateriaal

"In-person teams are more innovative than remote ones" - University of Pittsburgh
Afbeelding bovenaan dit artikel: South_agency van Getty Images Signature (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd