Eunuch leeft gemiddeld tot wel 19 jaar langer dan niet-gecastreerde man

Nieuw onderzoek suggereert dat gecastreerde mannen gemiddeld aanzienlijk ouder worden dan mannen die niet gecastreerd zijn. Het lijkt erop dat mannelijke hormonen het leven van de man verkorten en kunnen verklaren waarom zowel eunuchs als vrouwen over het algemeen langer leven dan mannen.

Dat schrijven Koreaanse onderzoekers in het blad Current Biology. Ze bestudeerden 81 gecastreerde Koreaanse jongens die tussen 1392 en 1910 aan het hof leefden. De jongens waren soms met opzet gecastreerd (zodat ze al op jonge leeftijd toegang konden krijgen tot het hof), soms waren ze hun geslachtsorganen per ongeluk kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld doordat ze door een hond waren aangevallen. De Koreaanse eunuchs konden gewoon trouwen en adopteerden dan kinderen: gezonde meisjes en gecastreerde jongens. Naast de eunuchs bestudeerden de onderzoekers ook andere (niet-gecastreerde) mensen aan het hof.

Stambomen
Hoewel de eunuchs en niet-gecastreerde edelen lang geleden leefde, zijn er uitgebreide stambomen bewaard gebleven waarin onder meer vermeld staat hoe oud zij werden. Voor de edelen was het namelijk heel belangrijk dat ze aan konden tonen dat ze echt van adel waren. Vandaar dat de stambomen zorgvuldig werden samengesteld en bewaard. De onderzoekers namen de stambomen onder de loep en vergeleken de leeftijden van de eunuchs met die van niet-gecastreerde mannen aan het hof.

WIST U DAT…

Verschillen
Hoewel de eunuchs en de niet-gecastreerde mannen aan het hof dezelfde sociaal-economische status hadden, bleken er toch grote verschillen te zijn in de leeftijd die ze bereikten. Zo werden de eunuchs gemiddeld 70 (± 1.76 jaar) jaar oud. Daarmee leefden de eunuchs gemiddeld 14,4 tot 19,1 jaar langer dan de niet-gecastreerde edelen. De onderzoekers vonden zelfs drie eunuchs terug die 100 jaar of ouder werden. Een unicum in die tijd.

Honderd jaar
Maar ook nu is 100 jaar of ouder worden nog uniek. De onderzoekers berekenden dat het aantal honderdjarigen (of ouder) onder de eunuchs ongeveer 130 keer groter is dan het aantal honderdjarigen (of ouder) vandaag de dag in ontwikkelde landen is. En dat kunnen we niet helemaal wijten aan het goede leven dat de eunuchs aan het hof leiden, zo benadrukken de onderzoekers. Ze wijzen erop dat de meeste eunuchs net zoveel tijd in het paleis als erbuiten doorbrachten. Ook stellen ze dat koningen en andere mannelijke leden van de koninklijke familie over het algemeen juist uitzonderlijk kort leefden: vaak werden zij niet veel ouder dan 45 jaar.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat veel mannelijke dieren aanzienlijk langer leven wanneer ze gecastreerd zijn. Onduidelijk was altijd of dat ook voor mensen gold. Dit onderzoek suggereert van wel. Het wijst erop dat mannelijke hormonen (de bron daarvan wordt verwijderd, wanneer mannen gecastreerd worden) een flinke invloed uitoefenen op de levensduur van mannen. “Onze studie onderschrijft het idee dat mannelijke geslachtshormonen de levensduur van mannen verkorten,” schrijven de onderzoekers. Mogelijk verklaren die mannelijke geslachtshormonen ook (deels) waarom vrouwen over het algemeen aanzienlijk langer leven dan mannen.

Bronmateriaal

"The lifespan of Korean eunuchs" - Cell.com
"Eunuchs outlive other men" - Cell Press (via Eurekalert.org).
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Christoph Weigel after Caspar Luyken (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd