Er zit hoogstwaarschijnlijk een klokje in uw maag

klok

In onze maag zitten zenuwen die ons vertellen wanneer de maag vol of leeg is. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat die zenuwen hoogstwaarschijnlijk niet alleen bepalen hoeveel we eten, maar ook wanneer we eten. Ze doen dienst als klokken die onze voedselinname tot specifieke momenten op de dag beperken.

Wetenschappers hebben ontdekt dat de zenuwen in de maag dienst doen als een soort biologische klok en ervoor zorgen dat we slechts op specifieke tijden voedsel tot ons nemen en tijdig beginnen en stoppen met eten.

WIST U DAT…

…de Agaatpissebed twee klokken in zijn lijf heeft?

“Deze zenuwen laten het brein weten hoeveel voedsel we hebben gegeten en wanneer we moeten stoppen met eten,” legt onderzoeker Stephen Kentish uit. “Wat wij ontdekt hebben is dat de zenuwen in de maag het minst gevoelig zijn wanneer we wakker zijn. Dat betekent dat we in perioden waarin we actief zijn en meer energie nodig hebben, meer voedsel kunnen consumeren voordat we een ‘vol gevoel’ krijgen.” Zodra de periode aanbreekt waarin we gaan slapen, worden de zenuwen juist gevoeliger voor rekkende bewegingen. “Ze geven sneller aan het brein aan dat de maag vol zit en beperken dus de voedselinname.” Dat wisselende gedrag van de zenuwen – gevoelig en minder gevoelig – herhaalt zich keurig elke 24 uur. “De zenuwen gedragen zich als een klok om de voedselinname af te stemmen op de energiebehoefte.”

Vooralsnog hebben onderzoekers de aanwezigheid van de klok nog niet in mensen kunnen aantonen: hun studie beperkt zich tot laboratoriumexperimenten. “Onze theorie is dat dezelfde variaties in de reactie van de zenuwen ook in de maag van mensen een rol speelt,” stelt Kentish. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad het geval is. Als ook mensen zo’n klokje hebben, kan het onderzoek op lange termijn wel eens meer inzicht geven in de gezondheidsproblemen waar mensen met een verstoord dag- en nachtritme mee te maken hebben. “We weten bijvoorbeeld dat mensen die ploegendiensten draaien, een groter risico lopen op verstoring van hun slaap- en eetgedrag en dat leidt tot overgewicht en andere gezondheidsproblemen,” legt onderzoeker Amanda Page uit. “We zetten ons onderzoek nu voort om te achterhalen welke invloeden zulke veranderingen in het dag- en nachtritme hebben op het eetgedrag en hoe de zenuwen in de maag op die veranderingen reageren.”

Bronmateriaal

"Stomach 'clock' tells us how much to eat" - Adelaide.edu.au
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Mark Hooper (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd