Er ligt veel meer (kwetsbaar) ijs op Groenland dan gedacht

Het continent kan de zeespiegel 7 centimeter verder laten stijgen dan werd aangenomen.

Het betekent dat Groenland in totaal verantwoordelijk kan zijn voor een zeespiegelstijging van zo’n 7,42 meter. Dat schrijven onderzoekers in het blad Geophysical Research Letters.

Het onderliggende landschap
Om te weten te komen hoeveel ijs er op Groenland ligt, moet je eerst zien te achterhalen hoe dik de ijskap op verschillende plekken is. En daartoe moet je eigenlijk weer een goed beeld hebben van het landschap eronder. Al decennialang worden daartoe metingen verricht met behulp van bijvoorbeeld radars. Een radar zend radiogolven uit die dwars door het ijs kunnen reizen en gebruikt kunnen worden om te bepalen waar het ijs de ondergrond raakt. Hoewel er op deze manier een schat aan informatie over het Groenlandse landschap en de dikte van de Groenlandse ijskap is verzameld, weten we nog vrij weinig over de dikte van de ijskap nabij de kust. Het is vrij lastig om daar met behulp van radarsystemen een beeld van te krijgen. Dat komt onder meer doordat het ijs hier warmer is, waardoor er soms water tussen de ijslagen zit en radiogolven niet de onderliggende gesteenten kunnen bereiken. “In veel gevallen zijn er geen van radarsystemen afkomstige metingen van de ijsdikte beschikbaar binnen een straal van 50 kilometer van het uiteinde van gletsjers, terwijl dit toch heel belangrijke gebieden zijn voor ijskapmodellen,” zo schrijven de onderzoekers.

WIST JE DAT…

…Groenland één van de plekken is waar klimaatverandering al goed zichtbaar is? Lees er hier alles over!

Combinatie
Om toch een goed beeld te kunnen krijgen van de complete dikte van de Groenlandse ijskap hebben onderzoekers voor deze studie niet alleen een beroep gedaan op radargegevens, maar bijvoorbeeld ook door schepen verzamelde dieptemetingen. Door zo verschillende metingen te combineren, konden de onderzoekers een veel completer beeld krijgen van het complete Groenlandse landschap en de dikte van de complete Groenlandse ijskap.

7,42 meter
Uit het onderzoek blijkt dat Groenland veel meer ijs herbergt dan gedacht. De totale hoeveelheid niet-drijvend ijs (dus ijs dat een directe bijdrage aan de zeespiegel kan leveren) komt volgens de nieuwe gegevens uit op zo’n 2.93×10^6. Het suggereert dat de Groenlandse ijskap een grotere bijdrage kan leveren aan de zeespiegel dan gedacht. De Groenlandse ijskap zou goed kunnen zijn voor een zeespiegelstijging van zo’n 7,42 meter. Dat is zo’n 7 centimeter meer dan eerder werd gedacht.

Kwetsbaarder
Maar dat is niet het enige slechte nieuws. De nieuwe kaart van het met ijs bedekte Groenlandse landschap suggereert tevens dat het Groenlandse ijs veel kwetsbaarder is dan gedacht. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat veel meer van het Groenlandse ijs met warm Atlantisch water te maken kan krijgen (omdat gletsjers dieper blijken te liggen dan gedacht). Volgens de onderzoekers zouden tussen de 30 en 100% meer gletsjers dan eerdere metingen deden vermoeden aan dit warme water kunnen worden blootgesteld.

Groenland heeft dus niet alleen meer ijs te verliezen. Het lijkt ook in veel sterkere mate dan gedacht te maken te kunnen krijgen met een factor – warm water – die aan dat verlies kan bijdragen. De nieuwe kaarten van Groenland kunnen gebruikt worden om – met behulp van klimaatmodellen – een beter beeld te krijgen van hoe dit continent op de opwarming van de aarde gaat reageren en in welke mate Groenland bij gaat dragen aan de zeespiegelstijging.

Bronmateriaal

"BedMachine v3: Complete bed topography and oceanbathymetry mapping of Greenland from multi-beamecho sounding combined with mass conservation" - Geophysical Research Letters

Afbeelding bovenaan dit artikel: Joshua Brown, University of Vermont (via NASA)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd